Monipuolinen CRM-järjestelmä sisältää kaikki yrityksen tarvitsemat toiminnot: asiakkuuden- ja myynninhallinnan, projektin- ja työajanhallinnan, taloushallinnon ja raportit sekä yhteisöllisyyden ja viestinnän mahdollistavat työkalut. Yhtenäinen kokonaisuus on avain kustannustehokkaaseen yrityksen hallintaan myös Taimerissa.

Oikeanlaisen CRM-järjestelmän hyödyt asiakkuudenhallinnassa

Vaikka asiakkuudenhallinta on mahdollista hoitaa monilla konsteilla, kattava ja monipuolinen CRM-järjestelmä tekee asiakkuudenhallinnasta huomattavasti helpompaa. Se kokoaa kaikki asiakkuudenhallinnassa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan, jolloin yritys pystyy hoitamaan toimintonsa nopeammin, tehokkaammin ja asiakkaankin kannalta sujuvammin.

Asiakkuudenhallinnan hyödyt näkyvät liiketoiminnassa todella monella tavalla. Kun asiakkaita opitaan prosessien ja tietojärjestelmien avulla ymmärtämään paremmin, yrityksen toimintaa voidaan muuttaa tehokkaammaksi vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin paremmin.

Markkinoinnissa kohdentaminen onnistuu täsmällisemmin ja asiakkaita pystytään segmentoimaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Myös markkinoinnin ja myynnin yhteistyö on saumattomampaa. Tämän myötä kauppojen syntymisen todennäköisyys kasvaa, ja lisämyyntimahdollisuuksiakin on helpompi löytää.

Opas tehokkaampaan toiminnanohjaukseen

LATAA ILMAINEN OPAS NYT

Olemassa olevista asiakkaista on myös tärkeää pitää huolta, sillä he ovat varmin yritykselle rahaa tuova joukko. Asiakkuudenhallinnalla asiakaspalvelua voidaan kehittää ja asiakastyytyväisyyttä saadaan parannettua, mikä vähentää asiakaspoistumaa.

Hyvässä CRM-järjestelmässä tallessa pysyvät niin potentiaalisten ja jo olemassa olevien asiakkaiden, toteutuneiden kauppojen kuin oman yrityksen toimintaankin liittyvät tiedot. Näin kokonaisuus on napakasti hallinnassa, ja kun asiakkuuden tila muuttuu, samat tiedot siirtyvät käyttöön seuraavaan vaiheeseen. Taimerissa asiakkuuksien hallinta on järjestelmällistä ja selkeää.

 

Sales Pipeline - Taimer CRM

Sales Pipeline – Taimer CRM

CRM-järjestelmä myynnin työkaluna

Myyjälle hyvä CRM-järjestelmä on paras lähtökohta tulokselliseen myyntityöhön. Myyntiputkea on helppo hallita, kun kaikki tieto kerääntyy samaan järjestelmään ja on käytettävissä milloin vain ja missä vain. Hyvän CRM-järjestelmän ansiosta myyjä pysyy koko ajan kartalla siitä, missä kohtaa myyntiprosessia kunkin kaupan suhteen ollaan menossa, kuinka paljon kauppoja vielä tarvitaan myyntitavoitteiden toteutumiseksi ja mihin kohtaan myyntiprosessia kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Taimerissa myyntiputken hallinnasta on tehty mahdollisimman yksinkertaista. Yritys voi räätälöidä myyntiputkensa oman liiketoimintansa erityispiirteiden mukaan ja käyttää Taimeria myynnin hallinnassa koko prosessin alusta loppuun asti.

Taimer kokoaa kaikki yrityksen myyntiin liittyvät asiat yhteen paikkaan, minkä ansiosta myyntiputki on helppo pitää yhtenäisenä. Asiakkuutta kuljetetaan myyntiputkessa sujuvasti eteenpäin tilan muuttuen prospektista liidiksi, kontaktoiduksi ja sitä kautta toteutuneeksi kaupaksi asti.

taimer business project management software, features, Taimer Business feature, for businesses, taimer.com-crm system-project management software-invoicing software

Projektinhallinta ja työajanhallinta osana CRM-järjestelmää

Kun kaupat ovat toteutuneet, kaikki myyntiputken varrella asiakkaasta kerätyt tiedot ovat edelleen tallessa samassa järjestelmässä projektivaihetta varten. Kaikki projektissa työskentelevät löytävät tarvitsemansa tiedot helposti, eikä arvokasta työaikaa kulu niiden etsimiseen tai odottelemiseen.

Projektien läpivienti onnistuu tehokkaasti, kun niiden seuranta, johtaminen ja laskuttaminen on selkeää yhtenäisen CRM-järjestelmän avulla. Taimerista projektin tilaa voi seurata reaaliaikaisesti, ja kustannusten ja laskutuksen osalta ollaan aina ajan tasalla.Taimer on suunniteltu tekemään projektinhallinnasta tehokasta ja sujuvaa. Myös laskutus onnistuu Taimerilla helposti napin painalluksella, eikä sitä varten tarvita siirtymistä eri ohjelmaan.

Työajanseuranta on myös luontevaa yhdistää osaksi CRM-järjestelmää. Silloin tiedot pysyvät aina turvallisesti tallessa, eikä paperisia tuntikirjauksia ei enää tarvita. Tehdyt tunnit voi kirjata samalla kertaa projekteihin ja työajaksi, jolloin säästyy aikaa sekä vaivaa ja merkinnät tulevat varmemmin tehdyiksi oikein.

Nykyaikaisen CRM-järjestelmän tuntiseurantaa on helppo käyttää myös mobiililaitteilla, joten työntekijöiden on mahdollista kellottaa tuntinsa aina reaaliaikaisesti. Kun tuntiseuranta yhdistetään resursointityökaluun, myös käyttöasteen seuranta onnistuu kätevästi. Järjestelmän kautta palkanmaksuun tarvittavat tiedot saadaan helposti siirrettyä eteenpäin ilman tuplatyötä.

>> Lataa maksuton opas tehokkaaseen projektinhallintaan

CRM-järjestelmän integrointi taloushallintoon ja raportointi

CRM-järjestelmän integroitavuus muihin järjestelmiin mahdollistaa sen, että kokonaisuus saadaan palvelemaan käyttäjäyrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin. Integrointi taloushallinto-ohjelmiin vähentää työmäärää sekä omassa yrityksessä että kirjanpidosta huolehtivalta taholta, ja prosessit hoituvat nopeammin.

Kattava CRM-järjestelmä sisältää paljon samaa tietoa, jota taloushallintokin tarvitsee: esimerkiksi tuntimerkinnät, matkalaskut ja alihankinnat. Kun taloushallinto integroidaan toiminnanohjausjärjestelmään, yrityksen arki helpottuu ja tehostuu huomattavasti. Kaikki tiedot, kuitit ja laskut ovat helposti haettavissa ja siirrettävissä taloushallintoon. Taloushallinto-osasto saa tarvitsemansa tiedot ajallaan, paperikuiteista ja -laskuista voidaan luopua ja aikaa säästyy muuhun.

Mikään tärkeä tieto ei myöskään unohdu tai häviä matkan varrella, vaan tarvittavat tositteet ja kirjaukset saadaan varmuudella ja luotettavasti kulkemaan taloushallintoon asti. Se tarkoittaa sujuvuutta ja helppoutta sekä omalle yritykselle että taloushallinnosta huolehtivalle taholle.

Onnistumisen ja kannattavuuden arviointi on tärkeä osa yrityksen hallintaa. Taimer on tässä erinomainen apu, sillä sen raportit kuvaavat havainnollisesti myynnin, projektien ja koko yrityksen tilannetta halutulta aikaväliltä. Sitä mukaa kun järjestelmään syötetään tietoja, myös kaikki raportit päivittyvät ajantasaisesti. Ne eivät vaadi erillistä koostamista ja ovat käytettävissä milloin vain.

Yhteisöllisyyden ja viestinnän tehostaminen

CRM-järjestelmään voivat kuulua myös yrityksen sisäisen viestinnän työkalut, jotka parantavat tiedonkulkua ja tehostavat tiimityöskentelyä. Taimerin Teamchat-viestityökalu on suunniteltu korvaamaan perinteiset viestintäkanavat, kuten sähköpostit, tekstiviestit ja WhatsApp-viestit.

Viestityökalun avulla yrityksen yhteisistä asioista ja projekteihin liittyvistä yksityiskohdista viestiminen onnistuu näppärästi samassa järjestelmässä, johon kaikki tieto on muutenkin koottuna. Viestityökalun kautta tieto kulkee vaivattomasti ja viivytyksettä henkilöiden välillä, on koottuna yhteen paikkaan ja säilyy kaikkien asianosaisten saatavilla koko projektin ajan. Näin säästetään aikaa ja rahaa – ja tehdään myös työstä kaikille paljon mukavampaa.

Taimer on CRM-järjestelmänä huippuluokkaa

Taimerissa yhdistyvät kaikki ominaisuudet, joita yritysten kustannustehokkaaseen hallintaan tarvitaan. Markkinoilla on tällä hetkellä muitakin hyviä ohjelmia, kuten Salesforce ja Microsoft Dynamics, mutta Taimerin etu näihin verrattuna on joustavuus. Kokonaisuus pystytään räätälöimään jokaiselle yritykselle sopivaksi valitsemalla sopiva Taimer-versio, ja erilaisten lisäosien sekä integraatioiden avulla Taimer mukautuu täydellisesti jokaisen käyttäjän vaatimuksiin ja eri toimialoille.

Ilmainen Taimer Free CRM sopii 1-2 hengen yrityksille, Taimer Sales CRM pienille tiimeille,Taimer Project Management isoille tiimeille ja kasvaville yrityksille ja Taimer ERP konserneille. Kun yritys kasvaa tai tarpeet muuttuvat, versiota voi helposti päivittää toiseen.enterprise-crm-laskutus-projektinhallinta-tyoajanseuranta-ohjelmisto/

Kokeile Taimeria, niin näet sen toimivuuden oman yrityksesi käytössä!

Aloita ilmainen kokeilujakso haluamastasi versiosta nyt »