Hyvä asiakashallintajärjestelmä mahdollistaa tehokkaan asiakashallinnan

Asiakashallinta perustuu asiakaskäyttäytymisen tuntemukseen ja tämän tiedon hyödyntämiseen. Tehokkaan asiakashallinnan avulla yritys voi kehittää myyntiään, markkinointiaan ja asiakaspalveluaan. Avainasemassa tässä on hyvin suunniteltu, helppokäyttöinen ja toimiva asiakashallintajärjestelmä. Se keskittää tekemisen sekä asiakastiedot yhteen ohjelmaan, jolloin ajantasaiset tiedot ovat aina vaivattomasti projektin työntekijöiden saatavilla.

Asiakashallinta tarjoaa työkaluja koko asiakaspolun varrelle. Kun kaikki on hyvin hallinnassa, sekä asiakkaan että palvelua tarjoavan yrityksen matka tällä polulla sujuu miellyttävämmin – tiedetään, minne ollaan menossa ja osataan valita oikeanlaiset toimenpiteet oikeaan aikaan.

1.    Löydä potentiaaliset asiakkaat

Jotta asiakkuuksia syntyy, on löydettävä liidejä. Tärkeä osa asiakashallintaa onkin markkinointirekisterin ylläpitäminen. Kun se hoidetaan hyvin, sen kautta syntyy uusia asiakkuuksia. Fiksusti toteutetussa järjestelmässä asiakastiedot siirtyvät kätevästi potentiaalisista asiakkaista todellisiksi asiakkaiksi.  

Ostoprosessit voivat olla pitkiäkin, joten liidien hoivaaminen markkinoinnin keinoin on tärkeää. Taimerin asiakashallinnan avulla liideistä pystytään pitämään huolta johdonmukaisesti esimerkiksi luomalla järjestelmään myynnin aktiviteetteja ja muistutuksia. Hyvin hoivattu liidi muuttuu huomattavasti todennäköisemmin kaupaksi kuin liidi, jota ei ole kypsytelty.

Taimeriin on mahdollista liittää Leadfeeder.com, myyntiliidien erikoistumiseen tarkoitettu sovellus. Leadfeeder näyttää, mitkä yritykset ovat vierailleet sivuillasi ja mitä he ovat siellä tehneet. Käyttöönotto vaatii vain, että sinulla on Google Analytics sivuillasi. Nettisivuillasi vierailleiden yritysten tiedot siirtyvät suoraan liideiksi Taimer-järjestelmään – ja myyntityö voi alkaa. Lue lisää Leadfeederistä täältä ».

Taimeriin on tulossa myös lisää hyödyllisiä integraatioita, jotka edesauttavat myyntiliidien ja kohderyhmien hakua.

2.    Pidä hyvää huolta olemassa olevista asiakkaista

Hyvä asiakashallinta parantaa asiakaspalvelua. Kun asiakaskohtaiset liitteet, muistiot ja muut tiedot ovat kaikki tallessa samassa paikassa, niitä ei tarvitse etsiä, ja näin asiakkaan palveleminen on sujuvampaa. Taimerissa tämä onnistuu helposti ja tallennustilaa on runsaasti.

Taimerin asiakashallintajärjestelmään luotavien aktiviteettien ansiosta pienimmätkin asiakassuhteeseen liittyvät työt tulevat hoidettua ajallaan. Näin unohdukset eivät pääse heikentämään asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä.

Taimerin avulla asiakkaita voidaan ryhmitellä yritykselle tarkoituksenmukaisilla tavoilla, jolloin esimerkiksi asiakasviestintää pystytään kohdentamaan paremmin. Tätä kautta asiakkaille voidaan tarjota juuri sitä tietoa, jota he asiakkuutensa kussakin vaiheessa tarvitsevat.

3.    Lisää myynnin mahdollisuuksia asiakashallinnalla asiakkuuden joka vaiheessa

Asiakashallinnan perimmäinen tarkoitus on tukea myyntiä. Järjestelmällinen asiakastiedon kerääminen asiakashallintajärjestelmään helpottaa myyntimahdollisuuksien tunnistamista kaikissa asiakkuuden vaiheissa.

Kannattaa muistaa, että olemassa olevat asiakkaat ovat kaikkein otollisin maaperä myynnille. Taimerissa uusia myyntimahdollisuuksia heille voi löytää kätevästi esimerkiksi seuraamalla asiakkaan someviestintää asiakaskortilta.

4.    Tehosta asiakashallinnalla yrityksesi toimintaa

Monipuolinen asiakashallintajärjestelmä tehostaa yrityksen ajankäyttöä. Kaikkien asiakkaiden tiedot ovat keskitettyinä samaan ohjelmaan, josta ne ovat jokaisen projektiin osallistuvan työntekijän saatavilla reaaliaikaisesti missä ja milloin vain. Tämä tekee myös tiimien yhteistyöstä entistä helpompaa ja saumattomampaa.

Hyvän asiakashallintajärjestelmän tunnistaa sitä, että sitä on helppo käyttää, sen käyttöliittymä on yksinkertainen ja siinä on monipuolisesti ominaisuuksia. Silloin hyödyt pääsevät parhaalla mahdollisella tavalla esille.

Taimerissa on kiinnitetty erityistä huomiota juuri tehokkuuteen. Sen kanssa pääsee helposti alkuun – ja sen jälkeen muita järjestelmiä ei enää tarvitakaan.

 

Kokeile Taimeria ilmaiseksi nähdäksesi, miten se sopii sinun yrityksellesi!

Aloita ilmainen kokeilu täällä

tai katso demo >>