Myyntitarjous

Opas myyntitarjousten luomiseen pienyrityksille ja freelancereille

Parhaat vinkit myyntitarjousten luomiseen pienyrityksille ja freelancereille

Monille yrityksille myyntitarjouksista on tullut olennainen osa myyntiprosessia. Tarkkojen ja tehokkaiden myyntitarjousten tärkeyttä ei pidä sivuuttaa, koska ne ovat usein ensimmäinen muodollinen vuorovaikutus yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Tämän takia ne voivat olla ratkaiseva tekijä kaupan onnistumisessa.

Koska sinulla on vain yksi mahdollisuus tehdä hyvä ensivaikutelma, on erittäin tärkeää, että tehostat tarjousprosessiasi ja opit luomaan ammattimaisia myyntitarjouksia, jotka voivat auttaa sinua aloittamaan liikesuhteesi oikealla tavalla ja parantamaan tulostasi. Myyntitarjouksen luominen voi kuitenkin osoittautua hieman hämmentäväksi ja vaikeaksi, jos et ole koskaan joutunut käsittelemään tämäntyyppisiä asiakirjoja, varsinkin kun jokaisella yrityksellä on ainutlaatuiset vaatimukset, eikä ole olemassa yhtä vakio tarjouspohjaa, joka sopisi kaikille.

Jos siis olet freelanceri tai pienyrityksen omistaja ja haluat sisällyttää tarjousten lähettämisen myyntistrategiaasi, tämä opas auttaa sinua ymmärtämään aihetta paremmin selittämällä, mitä myyntitarjoukset ovat ja miten ne voivat hyödyttää liiketoimintaasi. Opit myös kuinka luoda tehokkaita myyntitarjouksia, jotka tuottavat tuloksia, ja kuinka innovatiivinen ratkaisu, kuten Heeros Small Business -ohjelmisto, voi tehdä prosessista paljon sujuvampaa.

Mikä on myyntitarjous?

Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, meidän on selvennettävä, mitä myyntitarjoukset ovat ja mikä rooli niillä on myyntiprosessissa. Myyntitarjouksia, joita kutsutaan myös yksinkertaisesti tarjouksiksi, voidaan kuvata virallisiksi liikeasiakirjoiksi, jotka kertovat potentiaalisille asiakkaille niiden tuotteiden ja palveluiden kustannuksista, joita he ovat kiinnostuneita ostamaan.

Kun asiakas pyytää myyntitarjouksen tietystä tuotteesta/palvelusta, yritys huomioi asiakkaan antamat vaatimukset ja muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa kyseisen tuotteen/palvelun hintaan laatiakseen tarkan myyntitarjouksen. Tämä sisältää yksityiskohtaisen erittelyn hyödykkeen ostoon liittyvistä kustannuksista.

Myyntitarjous on yksinkertaisesti informatiivinen kuvaus tarjoamasta, jonka yritys antaa saatuaan tarjouspyynnön potentiaaliselta asiakkaalta kertoakseen heille tuotteidensa ja palveluidensa hinnoista ennen ostoon sitoutumista. Myyntitarjous ei siis ole laillisesti sitova sopimus, eikä asiakkaalla ole velvollisuutta ostaa tarjottuja tuotteita/palveluita. Tarjouksen hyväksyminen ilmaisee asiakkaan sitoutumisen jatkamaan ostoa noudattaen vahvistettua hintaa ja ehtoja.

Tarjous eroaa laskusta myös siinä, että tarjous sisältää vain yrityksen tarjoamien tavaroiden/palvelujen hinnan, kun taas lasku tarjotaan vasta sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty ja tavarat/palvelut on määrä toimittaa asiakkaalle.

Sales quote in text


Mitkä yritykset tarjoavat myyntitarjouksia asiakkailleen?

Vaikka myyntitarjousten lähettäminen on yleinen käytäntö monissa yrityksissä, kaikkien yritysten liiketoimintamalliin ei kuulu tarjousten lähettäminen. Tätä strategiaa käyttävät yritykset, jotka eivät voi määrittää ennakkohintoja, koska niiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden arvo vaihtelee suuresti, ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten materiaalit, tuotantokustannukset, asiakkaiden vaatimukset ja niin edelleen. Siksi kyseiset yritykset määrittävät kunkin tuotteen hinnan tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki nämä erilaiset muuttujat.

Yrityksiä, jotka käyttävät tarjouksia myyntiprosessinsa ensimmäisenä askeleena kertoakseen asiakkaille tarjoomastaan, ovat muun muassa:

On monia muitakin yrityksiä, jotka lähettävät myyntitarjouksia mahdollisille – enimmäkseen palvelupohjaisille – asiakkailleen,  joten lista on luonnollisesti paljon pidempi.

Heeros Small Business -ohjelmiston Kustannuslaskelma ja saate -työkalu tarjoaa tehokkaita ratkaisuja myyntitarjousten luomiseen kaikille näille pienyrityksille ja jokaiselle projektihallintaa tekevälle ammattilaisille. Sen lisäksi, että ohjelmisto helpottaa tarjousten manuaalista luomista, yksi sen parhaista ominaisuuksista on se, että se tarjoaa ilmaisen suunnitelmaversion, ja voit myös hyötyä muista ominaisuuksista, kuten ajan ja kulujen hallinnasta, laskutuksesta, yhteistyötyökalusta, ajoituksesta tai CRM-ratkaisut varmistavat integroidun tiedon, tehokkuuden ja tarkkuuden kaikessa liiketoiminnassasi.

Lue lisää pienyritysten ja freelancerien laskutuksesta täältä: Projektilaskutus - opas freelancereille ja pienyrityksille

Erityyppisiä myyntitarjouksia 

Kuten aiemmin mainittiin, myyntitarjouspohjat vaihtelevat yritysten välillä niiden erityisominaisuuksien ja tarpeiden mukaan. Yleensä myyntitarjoukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan. 

Arviot

Tiettyjen palvelujen lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, kuten työvoimakustannukset, kausivaihtelut, asiakkaiden muuttuvat tarpeet tai markkinatrendit. Tällöin yritys antaa asiakkailleen arvioidun hinnan palveluistaan. Vaikka asiakas saattaa joutua maksamaan hieman perushintaa vähemmän tai enemmän, loppusumma ei saa poiketa liikaa tästä arvosta. Tämäntyyppinen tarjous jättää tarpeeksi tilaa joustavuudelle ja varmistaa, että kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kiinteä hinta erittelyineen

Kuten nimestä voi päätellä, kiinteä hinta erittelyineen tarjoaa asiakkaille tarkan hinnan, jonka he tulevat maksamaan ostaessaan tietyn tuotteen tai palvelun. Näitä tarjouksia käytetään yleensä silloin, kun yritykset tietävät tarkalleen, kuinka paljon kukin heidän tuotteensa maksaa, joten yhtälössä ei ole  paljon muuttujia tai mahdollisia muutoksia – tämä pätee enimmäkseen standardoituihin tuotteisiin.

Vastaus tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntövastaukset ovat hyvin erilainen tarjoustyyppi. Tarjouspyynnöt ovat asiakirjoja, joita asiakkaat lähettävät eri yrityksille pyytääkseen tarjouksia niiden tarjoamista tuotteista ja palveluista. Kyseiset yritykset lähettävät sitten takaisin tarjouspyyntövastauksen, joka on laadittu asiakkaan pyytämässä muodossa. Tämä tekee tarjouspyyntövastauksista erittäin standardoituja, yleensä kiinteiden hintatarjousten muodossa, ja erittäin hyödyllisiä asiakkaille, jotka haluavat arvioida eri palveluntarjoajien tarjontaa.

Riippumatta siitä, edellyttääkö yrityksesi toiminta arvioiden, kiinteän hinnan erittelyjen tai tarjouspyyntövastausten lähettämistä potentiaalisille asiakkaillesi, Heeros Small Business -ohjelmisto voi auttaa sinua luomaan ammattimaisia ja tarkkoja myyntitarjouksia, jotka vastaavat ainutlaatuisia tarpeitasi. Ja jos haluat varmistaa, että Heeroksen tarjoamat ratkaisut sopivat sinulle, voit joko valita ilmaisen version tai rekisteröityä ilmaiseen kokeiluun.

Sales-Quote-home-page-taimer.com-FI


Miksi myyntitarjoukset ovat tärkeitä?

Myyntitarjouksista on hyötyä monille yrityksille ja niiden asiakkaille useista syistä. Tällä käytännöllä on useita etuja, mukaan lukien perushinnan määrittäminen tuotteille ja palveluille, kun ennakkohinnoittelu ei ole vaihtoehto.

 • Houkuttelee uusia asiakkaita ja parantaa konversioprosentteja – yrityksellä, joka pystyy antamaan tarkat myyntitarjoukset potentiaalisille asiakkailleen, on paremmat mahdollisuudet muuttaa liidejä asiakkaiksi ja tehdä onnistuneita kauppoja.

 • Edistää parempia asiakassuhteita – tarjoukset toimivat ensimmäisenä kontaktina yrityksen ja sen mahdollisten asiakkaiden välillä, jolloin he voivat muodostaa suhteen ja luoda perustan antoisalle yhteistyölle.

 • Varmistaa sujuvamman myyntiprosessin – myyntitarjoukset tarjoavat asiakkaille kätevyyttä ja tukevat päätöksentekoprosessia vähentämällä aikaa ja vaivaa, mikä johtaa tehokkaampaan myyntisykliin.

 • Vähentää virheitä – oikein laaditut tarjoukset vähentävät merkittävästi riskiä hinnoitteluvirheistä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tulokseen ja asiakkaiden budjetteihin.

 • Varmistaa, että kaikki ymmärtävät asiat samalla tavalla – myyntitarjoukset helpottavat yritysten ja asiakkaiden välisten sopimusten laatimista ja auttavat välttämään turhia yhteydenottoja.

 • Suojaa yritystä – yritykset voivat käyttää myyntitarjouksia myös liiketoiminnan riskien hallinnassa, jos asiakas kieltäytyy maksamasta toimitetuista tuotteista tai palveluista.

 • Kilpailuetu – yleensä yritykset, jotka pyrkivät tarjoamaan asiakkaille tarkkoja tarjouksia, koetaan olevan läpinäkyvämpiä ja luotettavampia, jolloin ne saavat merkittävän kilpailuedun.

Jos haluat nauttia kaikista näistä eduista, sinun on hiottava myyntitarjousprosessisi kuntoon ja varmistettava, että se tukee liiketoimintaasi. Tämä on huomattavasti helpompaa, jos otat käyttöösi Heeros Small Business -ohjelmiston, joka on helppokäyttöinen ja sisältää erittäin tehokkaita ratkaisuja, riippumatta siitä, minkä version valitset. Tutustu kaikkiin versioihimme täältä.

Katso tuotedemomme nähdäksesi, miten Heeros Small Business -ohjelmisto toimii ja miten se voi tuoda lisäarvoa yrityksellesi.

KATSO DEMO


Mitä myyntitarjouksen tulee sisältää?

Koska yrityksissä on nykyään käytössä erilaisia myyntitarjouksia, ei ole olemassa standardoitua mallia, jota kaikkien tulisi noudattaa, eikä tähän liittyen ole sääntöjä. Jotta myyntitarjous olisi kuitenkin ammattimainen ja tehokas, sen tulee sisältää ainakin seuraavat osat:

 • Yrityksesi tiedot – varmista, että listaat kaikki yrityksesi olennaiset tiedot, kuten nimi, logo, osoite ja yhteystiedot, äläkä unohda täsmentää kenelle tarjous on tarkoitettu. Voit myös määrittää yhteyshenkilön, johon asiakas voi ottaa yhteyttä, jos hän tarvitsee lisätukea.

 • Asiakkaan tiedot – myös asiakkaan tiedot (nimi, osoite, yhteystiedot) tulee liittää mukaan, oli kyse sitten yrityksestä tai yksityishenkilöstä.

 • Jokaisen tuotteen/palvelun hinnan erittely – sinun tulee luetella jokainen tuote erikseen ja antaa niistä tiedot, kuten nimi, kategoria, määrä ja muut hinnoittelun kannalta merkitykselliset ominaisuudet. Sitten sinun tulee määrittää hinta jokaiselle tuotteelle, jotta asiakas voi paremmin ymmärtää tarjouksen kokonaiskustannukset.

 • Asettamispäivä ja voimassaoloaika – mainitse aika, jonka kuluessa asiakas voi ostaa tuotteet tai palvelut myyntitarjouksessa mainitulla hinnalla ja ehdoilla.

 • Tarjouksen viitenumero – tarjouksen viitenumero auttaa sinua tunnistamaan ja pitämään kirjaa tarjouksesta tulevaisuutta varten. Jos käytät tarjousohjelmistoa, ohjelma luo tämän numeron automaattisesti. Muussa tapauksessa voit määrittää tarjousnumeron manuaalisesti.

 • Ehdot ja edellytykset – tässä kentässä sinun tulee esittää kaikki sopimuksen säännöt ja ohjeet sekä seuraukset, joita voidaan odottaa, jos nämä ehdot eivät täyty.

 • Allekirjoitukset – sekä yrityksen että asiakkaan on allekirjoitettava tarjouslomake hyväksymisen vahvistamiseksi.

Nämä ovat myyntitarjousmallin perusosia, mutta voit lisätä myös muita kenttiä ja tietoja tarpeidesi mukaan.

Sales quote in text1_

Kuinka luoda ammattimainen myyntitarjous

Ei ole vaikeaa ymmärtää, mitä myyntitarjoukset sisältävät ja miten ne voivat auttaa yritystäsi. Hankalinta on laittaa teoria käytäntöön ja tehdä myyntitarjous itse. Tässä oppaan seuraavassa osassa tuomme esille keskeisiä huomioitavia asioita sekä vaiheita, joita sinun on noudatettava ammattimaisen myyntitarjouksen kirjoittamisessa, jotta prosessista tulee mahdollisimman sujuva kaikille.

Tunne asiakkaasi tarpeet

Ennen kuin aloitat myyntitarjouksen kirjoittamisen asiakkaalle, sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tiedot oikein. On erittäin tärkeää ymmärtää, mitä asiakas tavoittelee, jotta voit luoda tehokkaan tarjouksen, jolla on suurempi mahdollisuus tulla hyväksytyksi. Siksi sinun on kyettävä kommunikoimaan selkeästi ja kysymään kaikki oikeat kysymykset.

On paljon helpompaa selvittää, mitä asiakas tarvitsee, kun hän lähettää sinulle tarjouspyynnön, koska tämä asiakirja tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot hänen erityisvaatimuksistaan ja auttaa sinua päättämään, voitko täyttää nämä tarpeet vai et. On kuitenkin suositeltavaa ottaa suoraan yhteyttä asiakkaaseen ja käydä läpi yksityiskohdat hänen kanssaan varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt kaiken oikein.

Luo johdanto

Hyvä johdanto antaa sinulle mahdollisuuden luoda alustan onnistuneelle vuorovaikutukselle. Tässä myyntitarjousmallin ensimmäisessä osassa sinun tulee antaa lyhyt kuvaus yrityksestäsi ja korostaa, miksi juuri sinun tuotteiden/palveluiden valitseminen olisi hyvä päätös. Voit myös mainita mahdolliset aiemmat kanssakäymiset luodaksesi syvemmän suhteen asiakkaaseen.

Sisällytä asiaankuuluvia ja tarkkoja tietoja

Tarjouksen sisältö on tietysti tärkein osa. Sinun on oltava erityisen tarkka listatessasi yrityksesi tietoja ja muita oppaan edellisessä osassa mainitsemiamme elementtejä varmisten, että kaikki tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Virheet eivät ainoastaan saa tarjouksiasi näyttämään epäammattimaisilta, vaan ne voivat myös aiheuttaa sekaannusta ja johtaa lisäongelmiin.

Myös hintoja merkitessä on tärkeää, että olet mahdollisimman perusteellinen ja otat huomioon kaikki asiakkaan tarvitsemien tuotteiden/palvelujen toimittamiseen liittyvät tekijät tavaroiden hankinnasta, työvoimasta ja pakkaamisesta käsittelyyn ja toimitukseen. Muista, että tapa, jolla muotoilet ja esität myyntitarjouksesi, on oltava selkeä ja tarkka. Pidä asiat lyhyinä, jotta asiakkaan on helpompi ymmärtää sinua ja välttää sekaannukset.

Räätälöi myyntitarjous

Asiakkaat haluavat tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuiksi, ja paras tapa tarjota heille mitä he haluavat on tarjota heille räätälöity tarjouskokemus. Sen sijaan, että käyttäisit samaa tarjousmenetelmää kaikille asiakkaillesi ja jättäisit yksityiskohdat huomioimatta, yritä tutustua heihin paremmin ja muokata tarjousta vastaamaan heidän ainutlaatuisia tarpeitaan ja odotuksiaan. Tämä voi tarkoittaa ylimääräisten tuotteiden/palvelujen sisällyttämistä tarjoukseen, alennusten antamista, pakettien räätälöimistä asiakkaan tarpeiden mukaan tai mitä tahansa muuta toimintaa, joka voi osoittautua asiakkaalle hyödylliseksi. Asiakaslähtöistä lähestymistapaa pidetään aina parempana kuin leikkaa ja liimaa -prosessia.

Sama koskee tarjouksen rakennetta. Vaikka myyntitarjouksia varten on kätevämpää käyttää vakiopohjaa, on huomattavasti parempi räätälöidä se, jos haluat erottua joukosta ja tarjota asiakkaillesi ylivertaisen kokemuksen. Vaikka tietyt elementit, kuten yrityksen logo, estetiikka ja digitaalinen allekirjoitus, tulisi säilyttää vakiona, voit muuttaa muita ominaisuuksia jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle.

Sisällytä vaihtoehtoja

Joskus asiakkaan voi olla vaikeaa päättää tietyistä tarjouksen yksityiskohdista, kuten tuotteen määrästä tai ominaisuuksista, ja hän saattaa haluta muuttaa vaatimuksiaan tulevaisuudessa. Koska sinun tehtäväsi on vastata asiakkaidesi kaikkiin tarpeisiin ja jopa ennakoida mahdollisia ongelmia, sinun tulee varmistaa, että myyntitarjouksesi sallivat jonkin verran joustavuutta, jotta asiakkaasi eivät koe joutuvansa hyväksymään jotain, josta he eivät ole varmoja.

Lisäämällä vaihtoehtoja tarjousta luodessasi voit helposti ratkaista tämän ongelman, kun olet tekemisissä epävarmojen tai vaikeasti palveltavien asiakkaiden kanssa. Tällöin he tekevät todennäköisemmin sopimuksen kanssasi sen sijaan, että he ottaisivat yhteyttä kilpailijoihin etsiessään vaihtoehtoja.

Varmista nopea toimitus

Asiakkaat eivät halua joutua odottamaan tilanteesta riippumatta, eikä myyntitarjousten pyytäminen ole poikkeus. Saatuasi pyynnön potentiaaliselta asiakkaalta sinulla on vain rajoitetusti aikaa toimittaa tarjous, ennen kuin hänen kärsivällisyytensä alkaa loppua. Mitä nopeammin saat tarjouksen lähetettyä asiakkaallesi, sitä parempi. Jos sinulla kestää liian kauan, he voivat alkaa aikaa säästääkseen etsimään kilpailijaa, joka tarjoaa heille, mitä he etsivät, joten älä koskaan aliarvioi nopean toimituksen merkitystä.

Vinkkejä tarjousprosessin sujuvoittamiseen 

Yllä mainittujen vaiheiden avulla voit luoda ammattimaisia ja tehokkaita myyntitarjouksia, jotka lisäävät todennäköisyyttä houkutella uusia asiakkaita yrityksellesi ja tehdä onnistuneita kauppoja. Aina on kuitenkin parantamisen varaa, joten saatat haluta hyödyntää muutamia vinkkejä virtaviivaistaaksesi ja tehostaaksesi tarjousprosessiasi.

Voit aloittaa käyttämällä tarjousmalleja, jotka ovat yksi helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista säästää aikaa ja vaivaa tarjousten luomisessa. Voit sitten muokata niitä jokaiseen yksittäiseen tilanteeseen sopivaksi.

Sisältöarkiston rakentaminen on toinen loistava vinkki, joka tekee prosessista hieman sujuvampaa. Sen sijaan, että joudut lisäämään jokaisen elementin pohjaan manuaalisesti ja aloittaa alusta joka kerta, kun sinun täytyy kirjoittaa myyntitarjous, voit yksinkertaisesti raahata ja pudottaa usein käytettyjä komponentteja sisältöarkistosta.

Lisäksi voit liittää myyntitarjouksiisi sähköisen allekirjoituksen tehdäksesi prosessista asiakkaillesi vaivatonta ja varmistaaksesi nopeammat konversiot.

Lopuksi, jos haluat nauttia näistä eduista ja nähdä mahdollisimman vähän vaivaa, paras vaihtoehto on käyttää tarjousten luontiin suunniteltua ohjelmistoa, kuten Heeros Small Business -ohjelmistoa, josta löydät kaikki nämä ominaisuudet ja paljon muuta. Tarjousprosessin automatisointi Heeroksen avulla voi olla merkittävä muutos parempaan, sillä ohjelmisto on erityisesti suunnattu auttamaan freelancereita ja pienyrityksiä hallitsemaan liiketoimintaansa ja luomaan tehokkaamman myyntisyklin.

Heeros Small Business -ohjelmisto on suunnattu yksityisyrittäjille ja enintään kymmenen käyttäjän pienyrityksille, jotka haluavat modernisoida prosessejaan ja saada lisää kauppoja. Alustan myyntitarjoustyökalu auttaa sinua luomaan ja lähettämään tarjouksia mahdollisille ostajille käyttämällä kehittynyttä CPQ-järjestelmää, joka luo tarkasti konfiguroidut tarjoukset. Joten voit olla varma, että jokainen tarjous vastaa kunkin yksittäisen myyntitilanteen erityispiirteitä.

Heeroksen avulla koko tarjousprosessi sujuu paljon sujuvammin, sillä voit seurata kaikkia toimenpiteitä ja kehitystä yhdestä paikasta. Saat helposti selville, milloin asiakas kommentoi ehdotusta tai hyväksyy sen. DocuSign-integraatio nopeuttaa myyntisykliä ja varmistaa nopeamman hyväksynnän. Tämä auttaa sinua varmasti erottumaan kilpailijoistasi ja tekemään suuremman määrän onnistuneita kauppoja lyhyemmässä ajassa.

Heeros tarjoaa kolme versiota, joista voit valita yrityksellesi parhaiten sopivan. Ensimmäinen on täysin ilmainen ja tarjoaa pääsyn laskutus- ja tarjousohjelmistoon yhdelle käyttäjälle. Sitä voidaan käyttää enintään kolmelle asiakkaalle, ja se sisältää ominaisuuksia myynti- ja tarjousehdotuksia, laskutusta, verkkomaksuja sekä työajan ja kulujen seurantaa varten. Lisäksi saat käyttöösi mobiilisovellukset iOS:lle ja Androidille sekä GCal- ja O365-integraatioita.

Jos yrityksesi vaatimukset muuttuvat ja haluat nauttia laajemmista toiminnoista, voit vaihtaa Growth versioon enintään kolmelle käyttäjälle (9 €/kk/käyttäjä) tai Business versioon enintään 10 käyttäjälle (19 €/kk/käyttäjä) . Saat myös 14 päivän ilmaisen kokeilujakson molemmille suunnitelmille, joten voit kokeilla alustaa ennen sitoutumista.

Aloita ilmainen kokeilu nähdäksesi, miten Heeros Small Business -ohjelmisto toimii ja miten se voi tuoda lisäarvoa yrityksellesi.

Kokeile ilmaiseksi

 

Kuulisimme mielellämme myös lukijoiden ajatuksia, ehdotuksia ja palautetta "Opas myyntitarjousten  luomiseen pienyrityksille ja freelancereille" -artikkelistamme. Jäikö sinulle avoimia kysymyksiä luettuasi tämän artikkelin? Oletko aiemmin käyttänyt verkkotyökaluja myyntitarjousten luomiseen?

Ota yhteyttä ja vastaamme kaikkiin kysymyksiisi. Tutustu meihin myös sosiaalisessa mediassa: LinkedinFacebook ja Twitter.

 

 

Similar posts

Kuule ensimmäisten joukossa viimeisimmät uutiset projekti- ja PSA-ohjelmisto-alalta!

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa projekti-, myynti-, resurssi-, aika- ja laskutusratkaisuista ja saat ensimmäisten joukossa vinkkejä tehokkaaseen työskentelyyn.

TILAA UUTISKIRJE

Heeros Tilaa uutiskirje