ERP-ratkaisut

Mikä on ERP? Kuinka ERP toimii? Aloittelijan opas

Mikä on ERP? Käsite viittaa yritysten käyttämiin järjestelmiin, jotka helpottavat liiketoiminnan päivittäisiö toimintoja.

Mikä on ERP (Enterprise Resource Planning) ja kuinka sitä käytetään? Tässä artikkelissa pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin sekä muutamiin seuraaviin:

 • Mitä ERP-järjestelmä tekee?
 • Mikä on ERP ja miten se toimii?
 • Mikä on CRM-järjestelmän ja ERP-järjestelmän välinen ero?
 • Miksi sinunkin kannattaisi sijoittaa ERP-järjestelmään?
 • Mitä ERP-järjestelmä sisältää?
 • Millainen ERP-järjestelmä on paras?
 • Miksi sinunkin pitäisi sijoittaa juuri pilvipohjaiseen ERP-järjestelmään?

Miten määritellään ERP?

Käsite ERP on lyhenne sanoista Enterprise Resource Planning. Lyhenne ei näin avattunakaan aukene yhtään sen paremmin tai kerro, mikä ERP on tai mitä ERP tekee. Mikä sitten olisi yksinkertaisempi ja ennen kaikkea informatiivisempi tapa määritellä ERP? Käsite viittaa yritysten käyttämiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, joita käytetään päivittäisen liiketoiminnan, kuten kirjanpidon, tuotannon ja projektinhallintaan.

Mikä on ERP-ohjelmisto?

ERP-ohjelmisto sitoo yhteen ja määrittää runsaasti liiketoiminnan prosesseja sekä mahdollistaa niiden välisen tiedonvälityksen. ERP-järjestelmä eliminoi päällekkäisen datan sekä yhtenäistää datan. Yksinkertaisimmillaan ERP-järjestelmä integroi useita ominaisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi tehden prosessien ja tietojen välityksen sujuvammaksi koko organisaatiossa. Hyvän ERP-ohjelmiston avulla voit hallita pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, mutta myös eri toimialojen liiketoimintaa.

A word data minind of ERP related keyword Enterprise resource planning (ERP) - Taimer.com

 

Osaksi ERP-järjestelmää kuuluu strateginen liiketoiminnan prosessien hallintatyökalu. Sitä voidaan käyttää informaation hallitsemiseen yrityksen sisällä. ERP-järjestelmä tarjoaa älykkyyttä, näkyvyyttä, analytiikkaa ja tehokkuutta liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. ERP-teknologia myös helpottaa reaaliaikaisen tiedon kulkua. Lisäksi ERP-ohjelmisto voi automatisoida keskeisiä liiketoimintasi prosesseja.

Mikä siis on ERP ja miten se toimii?

ERP-järjestelmä on ohjelmisto, joka yhdistää eri ominaisuudet tai ohjelmat yhdeksi työkaluksi yrityksen käyttöön. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja säästää aikaa, kun työpäivän aikana ei tarvitse käyttää useita eri ohjelmia. Sinulla on käytössäsi työajanseuranta, projektinhallinta, laskutus sekä resursointi - kaikki yhdellä alustalla. ERP-järjestelmä voi olla pilvipalvelu, jota voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelma voi olla vaihtoehtoisesti itsenäinen ERP, joka toimii yrityksen palvelimilla - tai näiden kahden yhdistelmä. Tässä artikkelissa keskitymme pääosin pilvipohjaiseen ERP-järjestelmään ja tutustumme sellaisen hyötyihin.

Miten käsitteet CRM ja ERP eroavat toisistaan?

Ensisilmäyksellä Customer Relationship Management (CRM) ja Enterprise Resource Planning (ERP) vaikuttavat melko samanlaisilta monellakin tapaa. Molempia käytetään yritysten yleisen kannattavuuden lisäämiseksi. Järjestelmissä on jonkin verran päällekkäisyyksiä ja ne voidaan integroida toisiinsa kokonaan. Kun niitä kuitenkin katsotaan erikseen, voidaan havaita, kuinka järjestelmillä on oma roolinsa tehokkuuden parantamisessa ja myynnin lisäämisessä.

CRM- ja ERP-ohjelmat käyttävät erilaista lähestymistapaa kasvattaakseen kannattavuutta. Tehostamalla liiketoiminnan prosesseja ERP vähentää näihin toimintoihin käytettävän pääoman määrää. CRM pyrkii lisäämään voittoja kasvattamalla myyntimääriä.

Yritys voi myös käyttää liiketoiminnassaan Manufacturing Resource Planning tai Material Requirements Planning (MRP) -järjestelmiä. Näistä kirjoitamme kuitenkin myöhemmin oman artikkelinsa, jottei asia mene kerralla liian monimutkaiseksi. Stay tuned!

Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM viittaa strategioihin, työkaluihin ja teknologioihin, joita yritykset käyttävät asiakkuuksien kehittämiseen, säilyttämiseen ja hankkimiseen. Mutta mikä on CRM-järjestelmä? CRM-järjestelmä pitää huolen, että asiakaskohtaamisen jokainen askel etenee sujuvasti ja tehokkaasti kasvattaen yrityksen kokonaiskannattavuutta. CRM-järjestelmä kerää asiakasdataa useista eri kanavista. Ja mikä parasta: kaikki data on turvallisesti varastoituna yhtenäisessä CRM-tietokannassa. Näin kaikilla käyttäjillä on pääsy informaatioon, ja yritys voi helposti hallita tärkeää dataa yhden tietolähteen kautta.

Kun puhumme CRM:stä, puhumme usein CRM-järjestelmästä. CRM on itse asiassa kehitetty kattamaan kaikki asiakaskokemuksen alueet, pitämään asiakkaat tyytyväisinä ja tuottamaan asiakkaille arvoa.

Mikä on ERP?

ERP-järjestelmä on suunniteltu tekemään yrityksen toiminnoista vaikuttavampia ja tehokkaampia. ERP-alusta antaa yritykselle tilaa keskittyä siihen, millä oikeasti on väliä: data.

Kun CRM keskittyy asiakkaaseen, ERP keskittyy yritykseen. ERP mahdollistaa yhdenmukaisen tiedon nopean jakamisen kaikissa osastoissa. ERP-järjestelmä sisältää tavallisesti seuraavat ominaisuudet:

Meillä on sinulle ilmainen opas CRM- tai ERP-järjestelmän käyttöönottoon. Suosittelemme sinua lataamaan tämän oppaan, jos järjestelmän vaihdos tai käyttöönotto on sinulle ajankohtainen.

LATAA ILMAINEN OPAS

 

Mitä ERP-järjestelmä tekee?

ERP-järjestelmä on suunniteltu yhteiseen, määriteltyyn tietorakenteeseen, jolla yleensä on yhteinen tietokanta. ERP-järjestelmä tarjoaa pääsyn yritystietoihin useista eri toiminnoista käyttämättä yhteisiä konstruktioita, määritelmiä ja yhteisiä käyttäjäkokemuksia. ERP tarjoaa sovelluksia ja työkaluja, jotka auttavat liiketoiminnan alueita kommunikoimaan keskenään tehokkaammin.

"There is always space for improvement, no matter how long you've been in the business."

Oscar De La Hoya

Esimerkiksi oman osastonsa työntekijät voivat käyttää samoja tietoja kuin taloushallinnon henkilöstö omien tarpeidensa mukaan. Kaikki data on käytettävissä reaaliaikaisesti, mikä antaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä parempia liiketoimintaan liittyviä päätöksiä entistä nopeammin.

ERP-ohjelmiston avulla kaikki tärkeät liiketoiminnan toiminnot (arviointi, tuotanto, rahoitus, henkilöstö, markkinointi, myynti, ostot) jakavat keskinäisen reaaliaikaisen tiedonlähteen.

Miksi sinunkin tulisi sijoittaa ERP-järjestelmään? Mitkä ovat ERP-ohjelman hyödyt?

On mahdotonta olla huomioimatta ERP:n merkitystä yritysmaailmassa. Kun liiketoiminnan tiedot ja toiminnot on koottu ERP-ohjelmistoon, yritykset pystyvät linjaamaan eri osastoja ja parantamaan näin työnkulkua. Esimerkkeinä erilaisista ERP-ohjelmiston eduista ja hyödyistä voidaan mainita:

 1. Parannettu näkymä liiketoimintaan - raporteista saatu reaaliaikainen tieto
 2. Alhaisemmat toiminnalliset kustannukset - määriteltyjen, suorien liiketoimintaprosessien avulla
 3. Tehostettu yhteistyö ja kommunikaatio - käyttäjiltä, jotka jakavat tietoa sopimuksista ja ostotilauksissa
 4. Parantunut tehokkuus - yhteinen käyttökokemus monien liiketoiminnan toimintojen sekä hallittujen prosessien välillä
 5. Johdonmukainen infrastruktuuri - kaikki liiketoiminnan toiminnot ovat samanlaisia läpi ohjelmiston
 6. Korkea käyttöönottajien määrä - yhteisestä käyttökokemuksesta ja suunnittelusta
 7. Vähennetty riski - parantamalla tietojen eheyttä ja taloudellista valvontaa
 8. Alhaisemmat hallinta- ja käyttökustannukset - yhtenäisten ja integroitujen järjestelmien kautta

Monet yritykset hyötyvät CRM-ohjelmistosta. Kaikki organisaatiot hallinnoivat asiakkaita ja ihmisiä, hankkivat tuotteita ja palveluita, myyvät jotakin ja hallitsevat taloushallinnon tilejä. Tapa, jolla jokaista toimintoa käsitellään, vaihtelee teollisuuden mukaan, mutta jokainen yritys suorittaa kuitenkin tietyt perustoiminnot. Useimmissa tapauksissa on tehokkaampaa käsitellä näitä toimintoja integroidun ohjelman kautta sen sijaan, että käytössä useampi sovellus, joita ei koskaan suunniteltu toimimaan yhdessä.

Olemme toimittaneet lyhyen oppaan, kuinka ERP-järjestelmän käyttäminen voi parantaa yrityksen tehokkuutta. Suosittelemme lataamaan ilmaisen ERP-oppaan ja viemään yrityksesi toiminnat näin seuraavalle tasolle.

 

Productivity guide cover

LATAA ILMAINEN OPAS

 

Millainen ERP-järjestelmä on paras? Esimerkkejä ERP-järjestelmistä

NetSuite
NetSuite on ERP-järjestelmä kaikenkokoisille yrityksille, kaikille toimialoille ja kaikkiin yrityksen rooleihin. Järjestelmä on suunniteltu modernille yritykselle ja siinä on sisäänrakennettu joustava ominaisuus. Toisin sanoen, kun yrityksesi kasvaa ja muuttuu, voit muuttaa järjestelmääsi nopeasti ja helposti. Pilvipohjainen, mobiilikäyttöinen ja sosiaalinen liiketoiminnan työkalu kokonaan ilmaiseksi. NetSuite ERP antaa yrityksille työkalut, joilla nopeuttaa kasvua ja edistää innovaatioita.

SAP
SAP on pilvipohjainen ERP-järjestelmä, jota voidaan käyttää myös yrityksen oman palvelimen kautta - tai sekä että. SAP käyttää älykästä teknologiaa auttaen yritystäsi kasvamaan, optimoimaan ajankäyttöä ja resursseja. Yrityksesi koolla ei ole merkitystä. SAP kasvaa sen mukaan, minkä kokoinen yrityksesi on. ERP-järjestelmä auttaa sinua hallitsemaan kaikkea kirjanpidosta ja toiminnanohjauksesta ostotilauksiin. SAP on reaaliaikainen ERP-ohjelmisto, joka auttaa ottamaan yhteyttä ihmisiin, laitteisiin ja verkostoihin. SAP on edullinen ja nopea järjestelmä. Lisäksi se on turvallinen ja luotettava.

Heeros
Heeros on ERP-järjestelmä, joka sopii kaikille toimialoille. Pilvipohjainen Heeros on helppo ja yksinkertainen ottaa käyttöön, jopa mobiilissa. Heeros myös kasvaa yrityksesi mukana. Voit nostaa tehokkuutta uudelle tasolle yhdistämällä Heeroksen useisiin sovelluksiin ja integraatioihin. Säästät aikaa ja rahaa keskittämällä toimintoja yhdelle alustalle.  Heeros Small Business -ratkaisut (Free, Growth ja Business) ovat hyviä pienille ja keskisuurille yrityksille sekä projektipäälliköille. Heeros PSA-ohjelmisto on puolestaan kaikenkattava toiminnanohjaus-ohjelmisto hieman suuremmille asiantuntijayrityksille.

Salesforce
Salesforce on ERP-järjestelmä, joka toimii verkossa. Voit helposti hallita ja analysoida kaikkia aktiviteetteja yhdessä paikassa. Salesforce mahdollistaa sinua kasvattamaan liiketoimintaa aina markkinoinnista analytiikkaan. ERP auttaa sinua yksinkertaistamaan jokapäiväisiä rutiineja ja nopeuttaa työtä. Salesforce muokkaa myös puhelimesi kannettavaksi toimistoksi. Voit tarkistaa projektien etenemisen, raportit ja analytiikan reaaliaikaisesti missä ja milloin tahansa. Tiedostojen jakaminen, projekteista keskusteleminen ja sisällön seuranta reaaliajassa on helpompaa. Salesforce tuo kaiken informaation yhdelle integroidulle alustalle.

 

Millaisia ERP-järjestelmiä sitten on?

ERP-järjestelmiin kuuluu usein erilaisia ominaisuuksia, kuten kirjanpito, resursointi sekä myynnin CRM. Voit kuitenkin yhdistää eri ominaisuudet siten, että ne palvelevat sinua ja liiketoimintaasi parhaiten. Itse asiassa on olemassa myös eri tyyppisiä ERP-toteutuksia: pilvipalveluita, laitteelle asennettavia sekä näiden yhdistelmiä. On suositeltavaa tutustua kaikkiin ratkaisuihin ja tehdä valintansa sen mukaan, mikä oikeasti palvelee oman yrityksen tarpeita.

Kolme erilaista ERP-järjestelmää ja niiden ominaisuudet

Pilvipohjainen ERP

Pilvipohjainen ERP-järjestelmä on toiminnanohjauksen ohjelma, jota isännöidään pilvipalvelussa sen sijaan, että se toimisi yrityksen tai yrityksen oman datakeskuksen sisällä. Tähän ERP-järjestelmän tyyppiin keskitymmekin tässä artikkelissa.

On-premise ERP

On-premise ERP -järjestelmä on erikseen tietokoneelle asennettu ohjelma, jota voidaan käyttää tietokoneella henkilöstön tai organisaation tiloissa. Se ei toimi etäpalveluna, kuten palvelimella tai pilvipalveluna.

Hybrid ERP

Hybrid ERP tunnetaan myös nimellä two-tier ERP. Hybrid ERP on aiemmin mainittujen yhdistelmä. Näin ollen osa ominaisuuksista on pilvipohjaisia ja osa laitteelle asennettuja.

Mitä ERP-järjestelmä sisältää? Miksi ERP-ohjelmisto on tärkeä?

Olemme nyt käyneet läpi ERP-järjestelmän eri ominaisuuksia ja toimintoja. Se sisältää kuitenkin niin paljon enemmän. Eri ERP-järjestelmät tähtäävät usein samaan lopputulokseen. Kilpailua käydään ainutlaatuisten ominaisuuksien erottuessa. Mainittakoon vielä muutama syy, joiden vuoksi jokaisen yrityksen tulisi harkita ERP-järjestelmän käyttöönottoa.

ERP-ohjelmisto kokoaa monta ohjelmaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Henkilökunnalla on näin pääsy yhden ohjelman sisällä kaikkiin tarvittaviin työkaluihin aina tuotekehityksestä yrityksen kuluihin. Yhdistämällä useamman ohjelman yhdeksi työntekijät voivat käyttää aikansa tehokkaammin. Lisäksi keskitetyn ohjelman ansiosta kaikki data on huomattavasti helpompi ottaa käyttöön. ERP-järjestelmä säästää rahaa siinäkin mielessä, ettei työntekijöitä tarvitse kouluttaa käyttämään useaa eri ohjelmaa. ERP-järjestelmään sisältyy käytännössä kaikki.

Screenshot 2022-12-21 at 10.22.19

Keskitetty tietokanta tuo yrityksellesi yhden luotettavan ja reaaliaikaisen lähteen hallita kaikkea dataa. Näin virheiden määrä vähenee, mikä säästää jälleen aikaa ja rahaa. Kaikki tiimisi jäsenet ja yrityksen osastot pystyvät hyödyntämään työssään koko tietokantaa. Informaatiota ei tarvitse enää erikseen jakaa. Keskitetty tietokanta parantaa myös analytiikkaa ja raportointia. ERP-ohjelmisto helpottaa ja nopeuttaa erilaisten raporttien tekemistä. Samalla raportit helpottavat esimiehiä tekemään päätöksiä yritystoiminnan kannalta.

Raporttien luominen, varaston seuranta, työajanseuranta ja tilausten käsitteleminen vievät aikaa. ERP-järjestelmä automatisoi näitä toimintoja. Näin ERP-ohjelmisto kasvattaa organisaation tehokkuutta, tuottavuutta sekä kannattavuutta.

ERP parantaa asiakastyytyväisyyttä. Useimpiin ohjelmistoihin kuuluu osana CRM-työkalu tai järjestelmä on vähintäänkin integroitavissa tällaiseen. ERP-järjestelmän avulla CRM-työkalu pääsee käsiksi kaikkiin yritystoimintoihin. Yhdessä asiakastietojen kanssa CRM voi kertoa esimerkiksi tilaushistorian sekä laskutustiedot.

Miksi sinun tulisi sijoittaa pilvipohjaiseen ERP-ohjelmaan?

Pilvipohjaisen ERP-järjestelmän asentaminen on yksinkertaista, nopeaa ja suoraviivaista. Saat ohjelmiston käyttöösi käytännössä heti. Kaikki informaatio on pilvipalvelussa ja siihen pääsee käsiksi missä ja milloin tahansa kaikilla laitteilla - jopa älypuhelimella.

ERP-järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat skaalautuvuus ja muokattavuus. Sen on joustettava yrityksen muutosten mukana. Kehittynyt, pilvipohjainen ERP-järjestelmä sallii jopa isoille yrityksille helposti valittavat muokkausvaihtoehdot.

Kaikkien ERP-järjestelmien tulisi olla helposti integroitavissa muihin yrityssovelluksiin, kuten kirjanpito-ohjelmiin. Kaiken datan ja saatavissa olevien ERP-integraatioiden vuoksi myös rajapintojen on toimittava sujuvasti.

Pilvipohjaisen ERP-järjestelmän toimittajasta riippuen ohjelman kustannukset ja laskutustavat vaihtelevat. Tavallisin käytäntö kuitenkin on, että palvelusta maksetaan kuukausittain käyttäjää kohden. Yritys säästää kustannuksissa huomattavasti verrattuna kokonaisen ERP-järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitämiseen organisaation sisällä. Yrityksen ja samalla sen vaatimusten kasvaessa pilvipohjainen ERP-palvelu kasvaa mukana kattaen kaikki yrityksen tarpeet.

ERP-ohjelmiston merkitys on huomattava. Säästät kuluja, aikaa ja vaivaa sijoittamalla ERP-ohjelmistoon jo yrityksen perustamisvaiheessa, ja tietysti valitsemalla sen oikein. Mikä ERP-järjestelmä sitten on paras? Se sinun pitää selvittää itse tarpeiden, budjetin ja yrityksen koon perusteella. Huolellisen tutkimustyön ja harkinnan avulla löydät juuri sen ohjelmiston, joka on sinulle oikea.

Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa ja prioriteetit. Markkinoiden paras ERP-ohjelma sisältää kaikki aiemmin mainitut ominaisuudet sisäänrakennettuna yhdellä alustalla. Tavallisesti tällainen ohjelma on pilvipohjainen ja tarjoaa joustavuutta kasvaen yrityksen mukana. Saatamme olla puolueellisia kallistuessamme Heeros-järjestelmään, mutta todella uskomme Heeroksen olevan ainutlaatuinen muihin ERP-ohjelmistoihin verrattuna.

Heeros tarjoaa kaikki ominaisuudet yhdellä alustalla, mukaan lukien CRM-järjestelmä ja asiakashallinta, reaaliaikainen näkymä projektien aikatauluihin, talous, trendit, automatisoidut projektit, aktiviteetit ja muistutukset, työajanseuranta, resursointi, kulujen hallinta sekä laskutus - näin muutaman mainitaksemme. Kaikki nämä ominaisuudet ovat käytössäsi pääosin Heeros PSA -ohjelmistossa, jonka avulla yritykset voivat hallita kaikkia liiketoiminnan johtamisen ja kasvattamisen vaiheita yhtenäisellä alustalla.

Katso alla oleva video. Kerromme minuutissa, miksi sinunkin pitäisi valita Heeros.

 

Heeros: CRM, laskutus, projektinhallinta ja myynninhallinta

Kokeile Heerosta ilmaiseksi nähdäksesi, kuinka tehostaa työntekoa!

Vertaile ratkaisuja

tai katso on-demand demo.

Kerro meille mielipiteesi

Kuulisimme mielellämme myös lukijoiden ajatuksia, ehdotuksia ja palautetta. Jäikö sinulle avoimia kysymyksiä luettuasi tämän artikkelin? Onko sinulla jo käytössä ERP-järjestelmä? Onko sinulla vinkkejä ERP-järjestelmän käyttöön? Kuinka hyödyntää ERP-järjestelmää liiketoiminnan kasvattamisessa? Haluatko tuoda esille jonkin ERP-järjestelmän ominaisuuden? Ota yhteyttä ja vastaamme kaikkiin kysymyksiisi. Tutustu meihin myös sosiaalisessa mediassa: LinkedInFacebook ja Twitter.

 

Similar posts

Kuule ensimmäisten joukossa viimeisimmät uutiset projekti- ja PSA-ohjelmisto-alalta!

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa projekti-, myynti-, resurssi-, aika- ja laskutusratkaisuista ja saat ensimmäisten joukossa vinkkejä tehokkaaseen työskentelyyn.

TILAA UUTISKIRJE

Heeros Tilaa uutiskirje