Toiminnanohjaus ERP

Opas markkinointi- ja mainostoimistojen kasvun tehostamiseen

Tässä oppaassa kerrotaan, miten markkinointi- ja mainostoimistojen tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta nostetaan.

 

Nykypäivän markkinointi- ja mainostoimistot kokevat koko ajan entistä enemmän haasteita, jotka johtuvat usein monista irrallisista järjestelmistä, jotka eivät puhu keskenään. Tämän seurauksena asiakassuhteita on vaikea hallita, liiketoiminnan päämittarit sumenevat, tiimien tehokkuus laskee, projektien kulut kasvavat ja markkinointi- ja mainostoimistosi häviää enemmän kauppoja.

Haluatko markkinointi-/mainostoimistosi tekevän enemmän kauppaa, parantavan asiakaskokemusta, nostavan kannattavuuttaan ja saamaan täyden näkyvyyden liiketoimintansa tärkeimpiin mittareihin? Jatka lukemista, koska tästä oppaasta opit:

 • Kuinka ratkaista tyypillisimpiä markkinointi- ja mainostoimistojen haasteita
 • Miksi markkinointi- ja mainostoimistojen pitäisi hankkiutua eroon useista irrallisista ohjelmistoista
 • Miksi markkinointi- ja mainostoimistojen pitäisi investoida PSA-järjestelmään

Huom. Tämä on tiivistelmä ilmaisesta oppaastamme markkinointi-/mainostoimistosi tehokkuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden nostamiseen. Jos et halua jäädä paitsi näistä neuvoista, lataa koko versio oppaasta tästä!

 

1. Isoimmat haasteet markkinointi- ja mainostoimistojen hallinnassa

Oli kyseessä sitten digimarkkinointi-, mainos-, design-, bränditoimisto tai mikä tahansa muu luova toimisto, ensin sinun pitää tunnistaa tämän hetkiset haasteesi. Jos et tiedä, mistä markkinointi-/mainostoimistosi haasteet johtuvat, niitä on hyvin vaikea ratkaista. Tässä on listattuna muutamia yleisiä markkinointi- ja mainostoimistojen haasteita, jotka lukemalla pääset alkuun ongelmiesi tunnistamisessa.

Hajautunut asiakasdata

Kun asiakasdatasi on hajallaan Excel-taulukoissa ja satunnaisissa ohjelmistoissa, et ole kauaa perillä asiakkaidesi tilanteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakasdatasi arvo laskee merkittävästi ja tekee siitä käyttökelvotonta. Huonolaatuinen asiakasdata ei ole peräisin vain yhdestä järjestelmästä. Eri järjestelmien välillä saattaa olla ristiriitaisuuksia, osa tiedoista on hukassa, väärää, epäjohdonmukaista tai jopa valetta. Kun asiakasdataa on useissa eri ohjelmistoissa, näitä eroavuuksia syntyy eikä mikään ole turhauttavampaa. Tämän seurauksena asiakasdatastasi tulee epäluotettavaa ja liidien, asiakkuuksien ja projektien hallinnasta tulee monimutkaista.

Kun asiakasdatasi on hajallaan Excel-taulukoissa ja satunnaisissa ohjelmistoissa, et ole kauaa perillä asiakkaidesi tilanteesta.

Projektien monimutkaisuus

Myös projektinhallinnasta tulee haastavaa, kun siihen käytetään monia eri järjestelmiä. Tämä on yksi markkinointi- ja mainostoimistojen suurimmista haasteista. Asiakkaan puolella sidosryhmät kasvavat, muutosehdotuksia kasaantuu enemmän, asiakaspalautetta tulee aina vaan lisää ja projekteihin liittyvät odotukset ja laajuus räjähtävät käsiin. Jos hallitset projektejasi monessa eri paikassa, niiden edistyksen seuranta on hyvin vaikeaa. Samalla myös viestintä vie enemmän aikaa ja projektien suorittaminen ajallaan ja budjetissa on lähestulkoon mahdotonta. Selkeä tavoite onkin siis nostaa tiimisi tuottavuutta ja tehokkuutta.

Työn ylikuormitus ja pullonkaulat

Kun pitäisi tehdä enemmän lyhyemmässä ajassa, tiimisi tehtävälista venyy. Tämän seurauksena joillakin on enemmän töitä kuin toisilla. Tasapainottomalle työkuormalle voi olla montakin syytä, esim. huono tehtävien allokointi ja epätarkat projektien arviot. Ilman kunnollista ohjelmistoa on vaikea tietää, mitä pitäisi saada tehtyä, kenen pitäisi tehdä mitäkin tai ovatko projektien arviot edes realistisia. Tämä vaikuttaa myös kannattavuuteen, koska laskutettavien ja ei-laskutettavien tuntien seuranta olisi monimutkaisempaa projektien ja tehtävien kasautuessa.

Epätarkat ja monimutkaiset laskutusprosessit

Monimutkaisuus ei pääty kun projekti päättyy. Myynti- ja ostolaskutus vievät paljon aikaa ja vaativat paljon manuaalista työtä ilman helppokäyttöistä ohjelmistoa. Myös virheiltä on vaikea välttyä laskutuksessa, maksujen seuraaminen on vaikeaa saatika niiden saaminen ajallaan. Lisäksi markkinointi-/mainostoimistosi talouden raportointi vaikeutuu. Kun yrityksesi hallintaan ja kirjanpitoon tarkoitetut ohjelmistot eivät puhu keskenään, laskutettavia tunteja saattaa jäädä laskuttamatta. Ja kun laskutusta ja kannattavuutta pitäisi raportoida eivät numerot täsmää.

Liiketoiminnan ydinmittareiden näkyvyyden puute

Kun olet laskuttanut projektin, on aika raportoida kannattavuuden, tehokkuuden ja resursointitarpeiden parantamiseksi ja ennustamiseksi. Kun käytät monia eri järjestelmiä markkinointi-/mainostoimistosi hallintaan ja data on hajallaan, raporteista tulee epäluotettavia. Toisin sanoen et saa niistä käytännönläheistä tietoa yrityksesi suorituskyvystä. Suora näkyvyys markkinointi-/mainostoimistosi kannattavuuteen, käyttö- ja laskutusasteeseen ovat olennaisia niin sen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Kun kaikki markkinointi-/mainostoimistosi toiminnot myynnistä raportointiin ovat yhdessä paikassa, pystyt tekemään fiksumpia päätöksiä tarkemman datan ja tiedon avulla.

Suora näkyvyys markkinointi-/mainostoimistosi kannattavuuteen, käyttö- ja laskutusasteeseen ovat olennaisia niin sen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta.

Erilliset ohjelmistot laskevat tuottavuutta

Datasta puheen ollen, mitä enemmän sinulla on käytössäsi eri järjestelmiä, sitä haastavampaa datan tulkinta ja päätöksenteko. Tarpeettomat ohjelmistot tekevät prosesseista monimutkaisempia, aikaavievämpiä ja hajallisia, mikä johtaa tuottavuuden katoamiseen. Siksi on olennaista keskittää kaikki markkinointi-/mainostoimistosi ydintoiminnot yhteen paikkaan tehden hallinnasta yksinkertaisempaa ja parantaen yrityksesi suorituskykyä.

 

Opas tehokkaampaan toiminnanohjaukseen

Haluatko päästä eroon erillisistä järjestelmistä ja kasvattaa tuottavuutta? Tämä opas neuvoo sinulle, kuinka voit nostaa yrityksesi tehokkuutta.

LATAA ILMAISEKSI

 

2. 6 vinkkiä markkinointi- ja mainostoimistojen hallintaan

Kaikenkattava ratkaisu yrityksesi hallintaan tekee markkinointi-/mainostoimistosi pyörittämisestä helpompaa, tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa. Vältääksesi edellä mainitut ongelmat on järjestelmäsi vastattava tiettyihin tarpeisiin. Tässä muutama vinkki yrityksesi työkalujen ja aktiviteettien keskittämiseen.

Tee CRM:stäsi ainoa tiedonlähde

CRM (asiakkuudenhallinta) on ensimmäinen asia, joka kannattaa otta huomioon valitessasi ratkaisua yrityksesi hallintaan. Se on monen olemassa olevan ratkaisun keskiössä. Markkinointi-/mainostoimistosi myynnin CRM-järjestelmän pitäisi olla keskeinen asiakasdatan tietokanta. Sen pitäisi auttaa sinua pysymään ajan tasalla myynnin aktiviteeteista. Kun tutkit ja vertailet eri ohjelmistoratkaisuja yrityksellesi, tarkista jos ne:

 • Antavat helposti pääsyn ajantasaiseen asiakasdataan kaikille yrityksessäsi
 • Mahdollistavat liidien seurannan ja hallinnan koko asiakkuuden elinkaaren ajan
 • Auttavat sinua automatisoimaan manuaalisia myynnin aktiviteetteja ja prosesseja
 • Lisäävät koordinaatiota myyntitiimisi sisällä
 • Antavat sinulle käytännönläheistä dataa myynnin suorituskyvystä ja asiakkaiden käyttäytymisestä

Keskitä projektinhallintasi yhteen paikkaan

Seuraava huomioon otettava asia on projektinhallinta. Projektinhallinnan keskittäminen yhteen paikkaan kasvattaa tehokkuutta niin niiden edistymisen seurannassa kuin viestinnässä tiimisi ja asiakkaidesi kanssa. Yritykset, jotka käyttävät todistetusti toimivia projektinhallinnan käytäntöjä säästävät 28 kertaa enemmän rahaa kuin ne, jotka eivät sellaisia käytä. Kun tutkit ja vertailet eri ohjelmistoratkaisuja yrityksellesi, tarkista jos ne:

 • Sisältävät kaikki työkalut projektien ja tehtävien luomiseen, jakamiseen ja seurantaan.
 • Antavat sinun jakaa tiedostoja tiimisi ja asiakkaidesi kanssa
 • Mahdollistavat projekteihin liittyviin haasteisiin ja muutospyyntöihin vastaamisen nopeasti
 • Tekevät budjettien tarkasta seuraamisesta ja muuttamisesta mahdollista

Suoraviivaistavat markkinointi-/mainostoimistosi resursoinnin ja ajanhallinnan

Ajanhallinta ja resursointi ovat iso osa markkinointi-/mainostoimistosi projekteja. yrityksesi ajanhallinnan ja resursoinnin keskittäminen yhteen paikkaan tekee laskutettavien tuntien jakamisesta, budjetoinnista ja seuraamisesta ja helppoa sekä auttavat sinua parantamaan käyttöastetta ja kannattavuutta. Tämä yhdistettynä projektinhallintaan auttaa sinua tehostamaan toimintaasi ja tekemään siitä tuottavampaa. Kun tutkit ja vertailet eri ohjelmistoratkaisuja yrityksellesi, tarkista jos ne:

 • Mahdollistavat resurssien tunnistamisen ja allokoimisen oikeisiin projekteihin ja tehtäviin
 • Auttavat sinua tunnistamaan osaamisvajeita ja koulutustarpeita
 • Tunnistamaan ali- ja ylikuormituksia tiimisi jäsenten työssä
 • Antavat sinulle selkeän kuvan siitä, kuka tiimissäsi suoriutuu hyvin ja kuka ei

Saa maksut nopeammin helppokäyttöisen taloudenhallintaratkaisun avulla

ihanteellisesti projektin päätyttyä sinun pitäisi pystyä myös laskuttamaan asiakastasi yrityksesi hallintaan tarkoitetun ratkaisun avulla. Myyntilaskuistasi tulee tarkempia, kun yrityksesi asiakasdata, myynti, projektit ja resurssit ovat yhdessä paikassa, koska silloin kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa. Kun myynti- ja ostolaskujen hallinta on helppoa ja voit yhdistää järjestelmäsi taloudenhallintaohjelmaasi, on yrityksesi raha-asioiden hallinta tarkempaa ja saat maksut asiakkailtasi nopeammin. Kun tutkit ja vertailet eri ohjelmistoratkaisuja yrityksellesi, tarkista jos ne:

 • Antavat sinun luoda, lähettää, automatisoida ja seurata myynti- ja ostolaskuja sekä kuluja
 • Voidaan yhdistää taloudenhallintaohjelmaasi
 • Automatisoivat manuaaliset myynti- ja ostolaskutusprosessisi

Tee fiksumpia päätöksiä kattavien BI-raporttien avulla

Kun projekteja tulee ja menee, tulee niiden mukana paljon raportoitavaa dataa. Edistykselliset raportit yrityksesi ydintoiminnoista auttavat markkinointi-/mainostoimistoasi tekemään fiksumpia päätöksiä jopa 5 kertaa nopeammin ja kasvattamaan kilpailukykyään On erityisen tärkeää, että sinulla on reaaliaikainen kokonaisnäkymä myynnistäsi, kannattavuudesta, tuottavuudesta, tunneista, laskutuksesta ja käyttöasteesta, koska se auttaa markkinointi-/mainostoimistoasi kasvamaan pitkässä juoksussa. Kun tutkit ja vertailet eri ohjelmistoratkaisuja yrityksellesi, tarkista jos ne:

 • Mahdollistavat useiden tiimien ja osastojen mittareiden mittaamisen ja seuraamisen
 • Tunnistavat osa-alueita, jotka vaativat korjaavia toimia liiketoiminnassasi
 • Pitävät datan ajan tasalla visuaalisessa muodossa (esim. kustomoitavissa raportointinäkymissä)

Lue koko opas siitä, kuinka markkinointi- ja mainostoimistojen tehokkuutta lisätään PSA-järjestelmän avulla!

LATAA ILMAISEKSI

 

3. Miksi markkinointi- ja mainostoimistojen pitäisi investoida PSA-järjestelmään

Mikä on PSA-järjestelmä?

PSA-järjestelmä on kaikenkattava ratkaisu markkinointi- ja mainostoimistojen hallintaan. Jos aiot keskittää markkinointi-/mainostoimistosi ydintoiminnot yhteen alustaan, PSA-järjestelmä on oikea valinta. Tässä muutamia syitä, miksi markkinointi-/mainostoimistosi pitäisi panostaa kaikenkattavaa PSA-järjestelmään sen sijaan, että sitä hallittaisiin monilla irrallisilla ohjelmistoilla.

PSA-järjestelmä vähentää projektin elinkaaren kuluja markkinointi- ja mainostoimistoille

Kun projektit kasautuvat, niistä tulee vaativampia ja aikaavievämpiä kuin ennen, mikä pidentää markkinointi-/mainostoimistosi projektien elinkaarta. Tämä tarkoittaa sitä, että työsi on myös kalliimpaa asiakkaillesi, mikä taas vähentään palveluidesi hinnan kilpailukyvyn laskua. PSA-järjestelmän avulla markkinointi-/mainostoimistosi automatisoi manuaalisia toimintoja ja säästää aikaa. Tämä on tärkeää etenkin, kun sinun tarvitsee seurata tunteja, kuluja ja myynti- ja projektikatteita jatkuvasti ja varmistaa, että projektisi suoritetaan ajallaan budjetin mukaisesti.

Koska PSA-järjestelmä keskittää projektinhallintasi, tekee se myös viestinnästä helpompaa ja edistymisestä nopeamaa, mikä säästää paljon aikaa. Tästä johtuen markkinointi- ja mainostoimistot ympäri maailmaa ovat kasvattaneet myynti- ja projektikatteitaan, vähentämään liikevaihdon katoamista ja suorittamaan projektit ajallaan ja budjetissa. Toisin sanoen PSA-järjestelmä tekee projektinhallinnasta suoraviivaista, tehokkaampaa ja tuottavampaa.

PSA-järjestelmä suoraviivaistaa resursoinnin markkinointi- ja mainostoimistoissa

PSA-järjestelmä ei ainoastaan suoraviivaista projektinhallintaa vaan myös ajanhallinnan ja resursoinnin. Kun pystyt budjetoimaan, allokoimaan ja seuraamaan laskutettavia ja ei-laskutettavia tunteja siellä, missä niitä tarvitaan eniten, ajat tehokkuutta ja edistystä markkinointi-/mainostoimistossasi ja sen projekteissa. Näin voit tasoittaa työkuormat tiimisi sisällä, nostaa käyttöastetta ja lopulta nostaa tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta, mikä auttaa sinua skaalaamaan yrityksesi liiketoimintaa pitkässä juoksussa.

PSA-järjestelmä helpottaa viestintää asiakkaiden kanssa markkinointi- ja mainostoimistoissa

Järjestelmä, joka auttaa sinua pysymään kärryillä asiakkaistasi parantaa asiakaskokemusta, jota tarjoat heille, ja voit viestiä heidän kanssaan paremmin. Kuten CRM-järjestelmä, myös PSA-järjestelmä toimii ainoana tiedonlähteenä yrityksesi kontakteista, liideistä ja diileistä ja antaa kaikille yrityksessäsi pääsyn asiakasdataan. PSA-järjestelmän avulla voit visualisoida myyntiprosessisi, seurata myynnin aktiviteetteja, hallita liidejä ja diilejä sekä pitää kirjaa asiakkaistasi ja asioinnista heidän kanssaan.

Yhdistät kaikki markkinointi-/mainostoimistosi tarvitsemat työkalut liiketoiminnan hallintaan, kauppojen klousaamiseen, projektien suorittamiseen ajallaan ja budjetissa sekä maksujen saamiseen nopeammin PSA-järjestelmän avulla.

Katso, kuinka Heeros auttaa sinua yksinkertaistamaan työnteon ja kasvattamaan liiketoimintaasi!

Kokeile Heerosta ilmaiseksi nähdäksesi, kuinka se sopii liiketoimintasi tarpeisiin!

VERTAILE RATKAISUJA

 


 

Lähetä meille viestiä!

Mitä haasteita sinun markkinointi-/mainostoimistollasi on tällä hetkellä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa! Lisäksi jos pidit artikkelista, kerro se antamalla meille palautetta ja seuraamalla meitä LinkedInissä tai Facebookissatai Twitterissä.. Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi.

Similar posts

Kuule ensimmäisten joukossa viimeisimmät uutiset projekti- ja PSA-ohjelmisto-alalta!

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa projekti-, myynti-, resurssi-, aika- ja laskutusratkaisuista ja saat ensimmäisten joukossa vinkkejä tehokkaaseen työskentelyyn.

TILAA UUTISKIRJE

Heeros Tilaa uutiskirje