Lukuja, ei mutua

Järkevä, kannattava ja kasvusuuntainen liiketoiminta perustuu aina lukuihin ja niiden seurantaan. Irrallisina lukuja on kuitenkin työlästä käsitellä. Se vie paljon aikaa, vaatii vaivannäköä ja saattaa inhimillisten lipsahdusten takia joskus johtaa virhearvioihinkin.

Taimerin raportointiominaisuus on kehitetty helpottamaan tätä haastetta. Sitä mukaan, kun järjestelmään syötetään tietoja, myös kaikki raportit päivittyvät ajantasaisesti. Ne eivät vaadi erillistä koostamista, vaan ovat käytettävissä milloin vain.

Taimerin raportit kokoavat järjestelmään kerätyt tiedot helposti tulkittavaan, visuaaliseen muotoon. Ne toimivat selkeästi hahmotettavina työkaluina niin myynninhallinnassa, projektien johtamisessa kuin yrityksen johdossakin.

Raportit myynnin tehostajina

Myynnissä on oltava jatkuvasti valppaana seuraamaan muuttuvia tilanteita ja reagoitava muutoksiin nopeasti. Taimerin myyntiraporttien avulla myyjä näkee reaaliajassa kokonaiskuvan myynnin tilanteesta: mitkä ovat tämänhetkiset myynnit, kuinka paljon myynnin aktiviteetteja on ollut, paljonko myynnin pipelinessa on jalostumassa tavaraa tai kuinka paljon tarjouksia on voitettu ja hävitty.

Raportteja voi tarkastella sekä myyjäkohtaisesti että koko myynnin osalta. Ne auttavat hahmottamaan, mihin myyntiprosessissa on milloinkin tarvetta panostaa, jotta myynti toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Raporttien ansiosta myös laskutusta on mahdollista ennakoida.

Projektit kannattaviksi raportteja seuraamalla

Projektien suunnitelmallisessa läpiviennissä raporteilla on iso rooli. Ne kertovat täsmällisesti sen, eteneekö projekti suunnitelman mukaan. Yhdellä klikkauksella avautuva Taimerin projektiraportti näyttää, miten projekti reaaliajassa etenee, miten kustannuslaskelma on rakennettu ja miten kokonaisarvo jakautuu oman työn, alihankinnan sekä matkakulujen kesken. Samasta raportista näet myös, miten projektia on laskutettu ja miten kuluja on kertynyt.

Toiminnanohjausjärjestelmän sujuva käyttöönotto

LATAA ILMAINEN OPAS NYT

Taimerin raportointi havainnollistaa projektin kannattavuutta sekä kokonaisuudessaan että jonkin tietyn osa-alueen osalta. Voit seurata esimerkiksi projektikohtaisia tunteja, katetta tai laskutuksen tilannetta. Kokonaisuus on raporteissa koko ajan hallinnassa, sillä myös alihankinnat sekä matka- ja kululaskut tallentuvat oikean projektin kohdalle.

Yksittäisellekin työntekijälle tuntiraporteista on iso hyöty, sillä niistä selviää tarkalleen kirjattujen tuntien määrä päivä- ja merkintätasolle saakka, kuvauksineen, työlajeineen ja hintoineen.

Toteutettujen projektien raportteja tarkastelemalla on helpompi määrittää myös tulevien projektien suuntaviivat. Hyvin tuottaneista projekteista voidaan kopioida toimivat käytännöt, kun taas vähemmän tuottoisista kannattaa ottaa opikseen.

Työkaluja yrityksen johdolle

Yrityksen johdolle raportteihin kerääntyy kootusti tärkeää tietoa monelta eri osa-alueelta, joita muuten voisi olla vaikea seurata. Johto näkee esimerkiksi sen, miten myynti on toiminut: kuinka aktiivisia myyjät ovat olleet, paljonko on kokonaismyynti ja mikä on klousausprosentti. Samalla tavalla ovat nähtävissä eri projektien kannattavuudet, työtuntien seurannat ja kulut.

Raporttien pohjalta johto pystyy tekemään analyyseja ja tarkastelemaan määrittämiensä tavoitteiden toteutumista. Helposti tulkittavia raportteja tarkastelemalla johdolla on mahdollisuus yrityksen ja sen toimintatapojen perusteltuun kehittämiseen.

Taimerin selainversioon on lähiaikoina tulossa uusi Yleiskatsaus-ominaisuus, joka on jo käytettävissä iOS-versiossa. Se tuo myyjien, asiakkuusvastaavien ja johdon käyttöön vielä runsaasti lisää havainnollistavia kuvioita, jotka helpottavat liiketoiminnan tilanteiden hahmottamista.

Kokeile Taimeria ilmaiseksi nähdäksesi, miten se sopii sinun yrityksellesi!

Aloita ilmainen kokeilu täällä

tai katso demo >>