Taimerin keskiössä on yrityksen järjestelmiin liittyvien ongelmien ratkaisu, ja olemme matkan varrella kerryttäneet kosolti tietoa yleisimmistä kompastuskivistä. Tässä helpot keinot arvioida yrityksen työkalujen toimivuus nopeasti. Pystyt käymään tämän kuuden kohdan listan läpi muutamassa minuutissa, ja harjoituksen jälkeen kokonaiskuva yrityksen järjestelmistä on takuulla selkeämpi.

Multitasking taimer.com

1. Täyttävätkö järjestelmät yrityksesi tarpeet?

Useimmissa yrityksissä laskutus ja myynninhallinta ovat ensimmäisiä toimintoja, joita helpottamaan otetaan käyttöön työkalu. Siitä edetään asiakashallintaan, projektinhallintaan, työajan ja resurssien seurantaan, erilaisiin viestintätyökaluihin ja moniin muihin toimintoihin. Kattavatko yrityksen nykyiset työkalut ne tarpeet, joita yrityksen työntekijöillä on? Kenties laskutus ja myynti ovat kunnossa, mutta kunnollinen keino hallita projekteja puuttuu. Kannattaa luoda arvioiva silmäys nykyisiin järjestelmiin ja pohtia, onko niissä ylimääräisiä tai puuttuvia osia.

2. Keskustelevatko järjestelmät keskenään?

Yrityksen arjen tulee sujua sulavasti järjestelmien ansiosta, ei niistä huolimatta. Yksittäiset järjestelmät saattavat toimia omalla tontillaan hyvin, mutta jos rajapinta viereisiin järjestelmiin ei ole kunnossa, työskentely voi hidastua merkittävästi.

Järjestelmien yhteensopivuutta voi arvioida vaikkapa yksittäisen liidin polun kautta – mitä tapahtuu, kun potentiaalinen asiakas lähettää kyselyn sähköpostitse? Siirtyykö markkinoinnista tieto myynnille? Mitä kanavia pitkin hän on päätynyt yrityksenne puheille tai mitä sisältöjä hän on lukenut sivuiltanne ennen yhteydenottoa? Onko teillä tapoja seurata, mitä materiaaleja hänelle on lähetetty tai montako kertaa häneen on otettu kontaktia? Jos asiakkuus solmitaan, siirtyykö tieto osaksi asiakashallintajärjestelmiä? Tätä ajatusketjua kannattaa jatkaa halki koko asiakkuuden elinkaaren ja katsoa, tapahtuuko matkan varrella katkoja järjestelmien välillä.

Me Taimerilla integroimme useita eri työkaluja samaan palveluun juuri sen vuoksi, että tämän lähestymistavan tuottamat synergiahyödyt ovat todella suuret. Toimiva CRM-järjestelmä säästää aikaa, kun kaikki työkalut löytyvät yhdeltä alustalta.

 LATAA ILMAINEN OPAS NYT

3. Muodostavatko järjestelmät loogisen käyttökokemuksen?

Moni järjestelmä toimii hiukan omilla pelisäännöillään tai saattaa poiketa vakiintuneesta termistöstä. Käytettävyys on kuitenkin keskeinen seikka, kun kyse on päivittäisistä yritystyökaluista. Tämä on yksi yrityksen eri järjestelmät integroivan työkalun kiistaton etu – yrityksen kaikki järjestelmät ovat yhtenäinen kokonaisuus ulkoasun, käytetyn termistön ja käyttölogiikan osalta.

4. Skaalautuvatko järjestelmät yrityksesi mukana?

Yrityksen arjessa ainoa pysyvä asia on muutos. On tärkeää, että henkilöstön ja liikevaihdon kasvaessa myös järjestelmät pysyvät tahdissa mukana. Pahimmillaan järjestelmän vaihto kriittisessä vaiheessa voi hiekoittaa yrityksen latua pahasti. Kannattaa arvioida, mitä tarkoittaa järjestelmien kannalta, jos yrityksenne kasvaa vuositavoitteiden mukaisesti – menevätkö lisenssit uusiksi? Pitääkö jokin yksittäinen järjestelmä vaihtaa sopivampaan?

5. Pysyykö hallinnoinnin määrä kurissa?

Moni SaaS-palvelu tarjoaa ratkaisun yhteen liiketoiminnan osa-alueeseen. Kun näitä järjestelmiä hankitaan yritykselle yksitellen, kokonaisuuden hallinnoimisesta tulee mittava urakka. Arkea hidastavat mm. päivitysten tekeminen, erilaisten käyttäjätunnusten pyörittäminen ja henkilöstön järjestelmäosaamisesta huolehtiminen. Pohdi, onko työkalujen lukumäärää mahdollista karsia tai eri työkaluja yhdistellä, joko hyödyntämällä olemassa olevien työkalujen ominaisuuksia tai harkitsemalla muita vaihtoehtoja.

6. Saatteko kumppaneiltanne tukea liiketoiminnan pyörittämiseen?

Erityisesti SaaS-järjestelmätoimittajat pyrkivät usein siihen, että asiakkuuden elinkaaren aikana on mahdollisimman vähän kontaktia asiakkaaseen. Tämä johtaa tietysti siihen, että asiakas on yksin arvioidessaan parhaita käyttötapoja juuri hankitulle työkalulleen. Toisaalta, kommunikaatio osoittautuu usein vaikeaksi, kun vaikkapa myyntijärjestelmän toimittajan pitäisikin pohtia laskutusjärjestelmän toimittajan kanssa parasta tapaa viedä tietoja systeemistä toiseen.

Eri toimintojen keskittäminen saman toimittajan alle tekee asiakassuhteesta tuloksellisemman, kun kumppani osaa neuvoa eri liiketoiminnan osa-alueiden yhteensovittamisessa ja oppii tuntemaan tapanne tehdä bisnestä. Tämä on Taimerin toiminnan keskiössä – toimimme asiakkaidemme aitona kumppanina, käyden dialogia heidän kanssaan.

Kokeile uutta Taimer-versiota

Olemme julkaisseet uudistetun version Taimerista, joka sisältää täysin uusia sekä tehostettuja olemassa olevia ominaisuuksia – asiakkaidemme kaipaamia lisäyksiä.

Taimer on suunniteltu kustannustehokkaaksi ja kattavaksi paketiksi, joka on helppo skaalata yrityksen kehitysvaiheen mukaan. Taimerin eri ominaisuuksia voi ottaa käyttöön sitä mukaa, kun se on yrityksen kannalta tarpeellista. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan myös suurissa yrityksissä, joten sitä ei tarvitse vaihtaa yrityksen kokoluokan kasvaessa. Tämä on paras tapa välttää hajautettujen järjestelmien haitat ja tarjota kattava palvelu, joka tekee liiketoiminnasta sujuvaa kaiken kokoisille yrityksille.

 

Kokeile Taimeria ilmaiseksi nähdäksesi, miten se sopii sinun yrityksellesi!

Aloita ilmainen kokeilu täällä

tai katso demo >>