Alla Egenskaper

Alla funktioner i Taimer är designade för att göra processerna smidigare.

PROVA GRATIS
eller kolla demo.

CRM

Varje bransch är specifik. Taimer kan skräddarsys och anpassas för att uppfylla behoven för just ditt företag.

LÄS MERA

Leads och kundhantering
Följ upp varje potentionell lead under dess resa via säljpipen. Från första kontakt, till köp och så vidare, är Taimer där och hjälper dig spara all kunddata.

Skäddarsy din CRM
Skräddarsy din CRM enligt dina behov. Hantera listor och fält och du kan även välja vem som skall se vad.

Följ upp nyckelvärden för kunder
Spåra alla operativa kundvärden. Få data i realtid om dina kunders nyckeltal, utveckling och riskhantering.

Budget & Prognos
Skippa Excel och effektivisera din process för budgetering och prognoser. Få insikt och gör bättre affärsbeslut på basen av korrekt information.

Smidigt samarbete mellan teamen
Taimers kommunikation och chat håller alla team medlemmar uppdaterade med information. Aktivera O365 och GSuite för att maximera kontakten och samarbetet.

Möjliggör mobil arbetskraft
Förse dina team på fältet med information som är lätt att hitta, ändra och lägga till genom att använda android & iOS mobil eller pekplatta.

Säljpipe

Ge ditt försäljningsteam de ultimata verktygen för att hantera leads, offerter och pågående deals i en enhetlig plattform.

LÄS MERA

Lägg till nya Leads
Samla in kunddata och aktiviteter genast från första kontakten. Med hjälp av Integrerade verktyg för säljautomatik kan du effektivisera din verksamhet.

Skapa offerter och botten
Glöm tabellerna, med Taimer kan du lätt hantera alla offerter digitalt. Använd botten för att snabbt komma igång och lägg till följebrev.

Anpassa säljpipen enligt dina behov
Ändra säljpipen eller kanban överblicken enligt hur den bäst passar ditt företag. Den vägleder dig till bättre handlingar som leder till bättre försäljning.

Insyn i orderbok och försäljningens livscykel
Få total koll på orderboken och hela försäljningens livscykel. Utförliga rapporter hjälper dig se dina anställdas prestationer och vilka kunder kräver extra uppmärksamhet.

Missa aldrig en aktivitet eller påminnelse
Hantera alla aktiviteter och to-do’s från ett och samma ställe. Påminnelser och notifikationer når dig oavsett tid och plats, du kommer aldrig mer att missa en deadline.

Hantera enkelt gjorda affärer
Taimer är ett suveränt verktyg med vilket du enkelt kan hantera alla gjorda affärer. Reagera snabbt på förändringar, hantera alla projektrelaterade kostnader och fakturera i tid.

Projektledning

Hantera lätt många projekt samtidigt. Projekthantering är lättare då det visualiseras.

LÄS MERA

Hantera allt från leads till deals från en allt-i-ett plattform
Få insyn i hela projektets livscykel i realtid. Skapa nya leads snabbt och enkelt från din smarttelefon, surfplatta eller dator.

Visualisera uppgifter och planera för framtiden
Ett otroligt enkelt och snabbt sätt att få uppgifter gjorda och nå dina uppsatta mål. Se helheter, analysera och planera på basen av information i realtid.

Tidsregistrering oavsett anordning
Molnbaserad tidsregistrering tillgänglig från mobilen. Med Taimer kan du själv välja hur du vill mata in timmar och när.

Dela filer och dokument
Med Taimer får du ett suveränt online arkiv för dokument och fildelning. Lägg till, dela och kommentera dokument. Aktivera Google Drive för obegränsad lagring av filer och dokument.

Kommunicera med ditt team
Förbättra er interna kommunikation med Taimers chatfunktion. Bra samarbete och informationsdelning är något hela organisationen har nytta av.

Hantera projektekonomin
Med Taimer har du full kontroll och inblick i projektrelaterade kostnader, fakturor och intäkter. Du kan till och med följa upp kostnaderna per anställd på projektbasis

Timtaxa och inköpsorder
Skapa kundspecifik timtaxa för att automatisera din fakturering och rapportering.

 

Projektets inköps-och säljfakturor
Skapa och skicka professionella och snygga fakturor på bara några sekunder. Automatisera din faktureringsprocess och få betalt snabbare. Ta emot och godkänn inköpsfakturor och rikta dem rakt till olika projekt.

Tidsregistrering

Välj själv hur du vill mata in dina timmar och ha total koll över ditt företags utgifter

LÄS MERA

Mata in timmar blixtsnabbt
Mata in dina timmar med start/stop klocka, eller genom att markera tiden rakt i kalendern eller mobilen. Taimer låter dig mata in timmar som det är lättast för dig.

Integrerad tidsregistrering och resursplanering
Taimer kombinerar flera kritiska funktioner till ett kraftfullt verktyg. Gör tidsuppföljning och budgetera timmar till uppgifter och mät produktivitet samt utnyttjningsgrad.

Följ upp hur ditt team använder tiden
Att följa upp tiden för löntagare med fast månadslön och löntagare på timbasis hjälper dig öka effektiviteten och skära ner på övertid.

Analysera projekt och fakturerbara timmar
Avancerade och snabba rapporter ger dig direkt inblick i inmatade, budgeterade och fakturerade timmar.

Att fakturera timmar är enkelt
Att fakturera timmar med Taimer är lekande lätt, processen är i det stora hela automatiserad. Taimer informerar dig om vilket projekt som har ofakturerade timmar och med ett klick kan du skapa en faktura.

Lägg till resekostnader och utlägg i samband med inmatning av timmar
Att arbeta på fältet kunde inte vara lättare! Lägg till kostnader, milersättning och traktamente då du matar in dina timmar. Betala ut ersättningar till personal och kunder med bara några klick.

Teamsamarbete

Öka produktiviteten genom att minska antalet onödiga e-post, telefonsamtal och textmeddelanden.

LÄS MERA

Effektivera team samarbetet
Taimer kombinerar team samarbete och projekthantering. I chattfunktionen finns möjlighet att dela nyheter, gruppchat samt länkar rakt till projekt.

Njut av en arbetsplats med öppen kommunikation
Diskutera, dela filer och samarbeta oavsett plats eller apparat. Organisera ditt arbete från ett ställe och minska kommunikations och informations missar.

Minska antalet e-post, sms och telefonsamtal
Då kommunikationen inom projekten är centraliserade till en plattform och delad med alla involverade, blir också teamets arbetsprestation mycket bättre och de får mera gjort.

Sköt saker och ting snabbare
Taimer hjälper dig och ditt team att leverera projekten i tid. Koordinera och kommunicera obehindrat via Taimers Teamchat.

Kostnader

Från digitala kvitton till GPS-körjournal, du kan automatisera varje steg från skapande av kostnadsfaktura till rapporteringsprocessen.

LÄS MERA

Glöm krångel med kvitton
Med Taimer kan du glatt skippa det manuella arbetet med utgifter för utlägg och stressen med kvitton. Ta bara en bild av kvittot med mobilen.

Kilometerersättning och GPS-körjournal
Lättanvänd och exakt registrering av kilometer. Din mobil registrerar resan och då du är klar, är det bara att spara och din kostnad är skapad.

E-kvittenser automatiskt
Aktivera funktionen e-kvitton och du kan börja ta emot digitala ekvitton från handlare. Mer information om e-kvitton hittas under Integrationer.

Godkännande och utbetalning av ersättning
Godkänn eller avslå kostnadsersättningar med endast några klick. Att betala ersättningar till personalen eller kundfakturering för kostnader har aldrig varit så här enkelt.

Uppgiftshantering

Du behöver aldrig mer oroa dig över att glömma bort något på jobbet. Organisera och visualisera ditt teams aktiviteter.

LÄS MERA

Aktiviteter & påminnelser på ett ställe
Planera och hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe. Hantera säljaktiviteter, påminnelser och få notifikationer i realtid.

Skräddarsy aktiviteterna enligt ert behov
Försnabba och driv på försäljningen genom att hålla koll på alla dina kundaktiviteter. Skräddarsy funktionen för att bättre hålla koll på ditt teams prestationer.

Aktiviteterna hänger alltid med.
Ta med dig din säljpipe, crm och aktiviteter och få snabb tillgång till din data både från smarttelefon och pekplatta.

Analysera och optimera
Förstå resonemanget bakom ditt försäljningsresultat. Vad är läget med kunderna och hur presterar ditt team. Taimer har svaret!

Resursplanering

Lättaste sättet att säkerställa att rätt person är på rätt plats i varje projekt

LÄS MERA

Tilldela uppgifter med budgeterade timmar
Enkel och snabb planering! Lägg till, ändra och boka uppgifter på några sekunder. Uppgifternas längd kan variera från några timmar till flera veckor.

Matcha tillgängliga resurser med uppgifter.
Följ enkelt upp ditt teams utnyttjandegrad. Genom att förutsäga graden för kapacitet vs. behov kan förmän kringgå flaskhalsar och låg aktivitet.

Registrera timmar till uppgifter.
Taimer kombinerar tidsregistrering och uppgifter till ett enhetligt verktyg. Få snabbt en helhetsöverblick av allas bokningar, registrerade timmar och återstående timmar.

Smidig hantering av frånvaro
Alla behöver semester. Nu kan du hantera allas semestrar och kommande arbetsbörda från en och samma kalender.

Fakturering

Enkel fakturering, spara timmar och fokusera på det du älskar

LÄS MERA

Professionella fakturor på bara några sekunder
Få betalt snabbare och säg adios till manuell fakturering! Skapa online fakturor genom bara några klick. Fakturera timmar, produkter, inköp, offerter och kostnader.

Förutse fakturering och kassaflöde
Ger dig total koll på när och vad som skall faktureras. Ger realtids insyn i kommande månaders uppskattade fakturering och hjälper dig analysera ditt företags kassaflöde.

Lägg faktureringen på auto pilot
Taimer erbjuder ett brett utbud av olika integrationer, allt från automatisk fakturering, e-fakturor, påminnelser till indrivning

Och några till suveräna funktioner
Koppla Taimer till ditt bokföringsprogram, kundspecifika betalningsvillkor, skapa återkommande fakturor, total koll över projektets ekonomi och mycket mera.

Inköpsfakturor

Få en inblick i realtid över dina leverantörsfakturor och ditt företags utgifter

LÄS MERA

Ta emot och hantera inköpsfakturor på ett ställe
Lätt hantering av inköpsfakturor, dela och länka samman med projekt vilket ger dig information i realtid över projektets kostnader. Då allt sparas elektroniskt, kommer du åt fakturorna när som helst.

Ta kontroll över kassaflödet
Mata in inköpsfakturor i Taimer eller ta emot dem elektroniskt. Se vilka fakturor förfaller och hantera betalningar med minimal ansträngning.

Full kontroll med inköpsorder
Förbered digitala inköpsorder snabbt och skicka dem per e-post rakt till din leverantör oavsett var du befinner dig. Taimer ser till beställningarna rör sig fast du själv är på vift.

Processen för godkännande och betalning av inköpsfakturor
Cirkulera inköpsfakturor digitalt mellan förmän och chefer och skicka dem rakt till ditt bokföringsprogram för betalning.

Produkter

B2B produktinventarier och försäljning. Skapa beställningar och följ upp inventarierna från en plats.

LÄS MERA

Inventarier och produktkontroll
Importera dina produkter enkelt till Taimer och börja sälja. Du kan hantera alla dina produkter, mängd och produktinformation från ett ställe.

B2B försäljning som helhet
Sälj mera och snabbare med Taimers offerter, skapa och skicka offerter, generera försäljningsorders och följ upp försäljningen av produkter

Inköpsorder och följebrev
Skapa, modifiera och skicka inköpsorder till leverantörer. Skicka följebrev innehållande produkterna från offerten.

Analys av inventarier
Se nuvarande lagernivåer, mängden varor som är bunden till försäljningsorder och offerter samt mängden varor som är tillgänglig.

Rapportering och analys

Med hjälp av rapporter i realtid har du koll på företagets ekonomi och kan fatta bättre beslut.

LÄS MERA

Få rapporter då du behöver dem
Oavsett var du rör dig och vilken apparat, kan du alltid få realtidsinformation och full insyn i hur ditt team, ledning och företag presterar.

Mät prestationen på ditt säljteam
Dyk ner bland siffrorna och mät dina individuella och teamspecifika nyckeltal. Kom genast åt att se helheten.

Analys av arbetsbörda och kapacitet
Se hur dina anställdas tid fördelas och få uppdaterade analyser på registrerade timmar, fakturerbar tid och utnyttjandegrad samt arbetskapacitet.

Överblick av fakturering och inköpsfakturor
Få total inblick i dina inkomster och utgifter, Taimer ger dig en snabb instrumentpanel och rapporter som frigör dig från timtal av manuell rapportering.