Mångsidigt faktureringsprogram i varje version av Taimer

Faktureringsfunktionerna är en väsentlig del av Taimers affärssystem, precis som fakturering är en viktig del av företagets verksamhet. Därför ingår det ett lättanvänt faktureringsprogram i varje Taimer version för alla företag, oavsett dess storlek. Även i Taimer Free CRM, som är helt gratis, ingår det ett faktureringsprogram där faktureringen enkelt kan skötas genom elektronisk faktura, nätfaktura eller genom att skriva ut pappersfaktura.

Med hjälp av integration lyckas skapandet av gränssnitt med olika banker och bokföringsprogram vilket gör att man lätt kan skicka försäljnings-och inköpsfakturor rakt till bokföringsprogramm.

Faktureringen i Taimer Sales CRM är skräddarsydd för att täcka behoven hos ett mindre företag. Med finns såklart samma egenskaper som i Starter-versionen men med möjligheten att skapa utläggsfakturor.

Taimer Project Management och Taimer ERP innehåller förutom dessa ännu beräkning av fakturakostnaden samt möjligheten att skapa och ta emot inköpsfakturor. Med hjälp av de olika versionerna Taimer erbjuder, är faktureringen alltid up to date i ditt företag. Då din verksamhet växer och behovet av fakturering ökar, kan du lätt uppgradera till nästa Taimer version. Taimer är din livslånga kumpan som växer och utvecklas i takt med dit företag.

Uppföljning och prognos av faktureringen

Faktureringen bör skötas systematisk samt följas upp så att allt säkert blir fakturerat samt att fakturorna betalas. Med Taimer är det lätt att få en klar överblick av helheten. Taimer visar ditt företags månatliga uppskattning över kommande intäkter för projekt på basen av betalposterna. På framsidan i Taimer är det lätt att snabbt få en helhetsuppfattning över försäljningen. Uppföljningen hjälper även ditt företag att driva verksamheten då ni ser en uppskattning på de kommande intäkterna.

Med hjälp av betalningsspårning-integration vet du exakt när du skall fakturera vad samt när betalningarna förväntas komma till kontot. Betalningarna kan ses i real tid i Taimer så det finns inget behov av att skilt logga in till nätbanken. Ifall betalningarna tråkigt nog inte krediteras till ditt företag inom utsatt tid, kommer Taimers integrerade inkassobyrå till nytta.

 

Mångsidigt utbud av vertyg för fakturering med Taimer

Taimer har ett otroligt brett utbud av  vertyg som befrämjar faktureringen, antingen som en del av systemet eller som en skild integration. Skanningstjänsten gör det möjligt att helt slopa pappersfakturor. Pappersfakturor kan tas emot via skanningstjänst, varefter de kan smidigt kan behandlas i Taimer, på samma sätt som nätfakturor. Att skapa och behandla försäljningsrakturor i Taimer lyckas både snabbt och enkelt.

Timmar, underleverantörer, produkter samt rese- och utläggsfakturor kan läggas till fakturan direkt och fakturan kan skickas antingen som nätfaktura, e-post eller med posten. Även samlingsfaktura och kontraktsräkning lyckas.

Inköpsfakturor är lätta att avstämma mot ett visst projekt vilket gör att man får en helthetsöversikt av projekthanteringen både vad gäller utgifter samt intäkter. Kontakten mellan Taimer och ekonomiförvaltningen underlättar vardagen då inköpsfakturorna flyttas elektroniskt rakt till bokföringsprogrammet.

Då man t.ex. integrerar Maventa Factoring med Taimer frigörs kapital från fordringar som istället kan användas enligt företagets behov. Tjästen erbjuder mera flexibilitet i en tillvaro av konstant förändring samt är lätt att lägga till som en del av Taimer. Då företaget skickar en faktura till kunden genom tjänsten så krediterar finansinstitutet pengarna till företaget redan nästa dag. Kunden i sin tur krediterar finansinstitutet. Inkassobyrån säkerställer att försäljningsfordringarna inte uteblir.

En av Taimers nya samarbetspartners när det gäller integration är Ropo Capital, som erbjuder företagen fakturering enligt en modern och smart verksamhetsmodell. Att skicka fakturor som nätfakturor är löjligt lätt med Ropo Capital.

 

Testa Taimer så kan du se hur det fungerar för ditt eget företag!

Testa Taimer kostnadsfritt

eller kolla demo