eGuide: Entreprenörens riktlinjer för projektledning

I slutet av den här guiden kommer du att lära dig:

1. Att påbörja ett projekt 

2. Definiera och planera projektet

3. Att fullfölja och ha full kontroll över projektet

4. Avsluta projektet och ge feedback

 

Project-management-guide-cover-mockup-2-SV