Heeros Planer & Pris

För småföretag
För större företag

Heeros Small Business för småföretag, från enmansföretag till företag med up till 10 personer.
 
Kom igång gratis. Inga betalkort behövs.
 
Nu sparar du 50 % extra de första sex månaderna med koden JOINGGROWTH 🎉
 

Heeros PSA-lösningar för alla företag -från små till stora företag.
 
 Kom igång gratis. Inga betalkort behövs.
 

Månadsvis
Årligen
(Spara upp till 20% med årlig prenumeration)
(Spara upp till 20% med årlig prenumeration)

Free

Gratis fakturerings- och försäljningsprogram

1 användare

 

0 € / mån / användare

 

 

 

0 € / mån / användare

 

Gratis för alltid
 • Planen lnkulderar:
  • Kunder (upp till 3)
  • Budgivningsverktyg
  • Fakturering
  • Checkmark Timregistrering & kostnader
  • Checkmark Mobilapplikationer för iOS & Android
  • Checkmark GCal & O365 Integrationer
  • Help Center
   Hitta svar på dina frågor från Help Center

Growth

Verktyg för affärsexpansion
 

Max. 3 användare

 

19 € / mån / användare

 

Årligen totalt 228 € / användare

 

23 € / mån / användare

 

Gratis 14-dagars provperiod
 • Allting i Free, plus:
  • Obegränsat antal kunder
  • Lägg till flera användare
  • Avancerad tidsregistrering
  • Alla integrationer

Enterprise+

Driv alla dina företag på en och samma plattform 

Min. 10 användare & 2 företagKontakta oss för prissättning

 

 Kontakta oss för prissättning

 

 • Allting i Enterprise, plus:
  • Multi-företag struktur
  • Multi-företag CRM
  • Multi-företag rapportering
  • Checkmark Multi-företag tillstånd

Jämför planernas egenskaper

Generellt

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Användare

More information

1

1 - 3

1 - 10 

Minst 5

Minst 10

Mobilapplikationer

Använd iOS- ja Android-applikationer för att boosta effektiviteten.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Kunskapsbas/artiklar

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Online-stöd

Live support i Taimer applikationen, chatta med våra experter.

Checkmark Checkmark

Onboarding paket

Taimer erbjuder onboarding-support för att göra din övergång smidig och enkel. Kontakta oss så hjälper vårt kundservice team dig att välja och skapa en anpassad onboarding- och skoningsplan för ditt team.

Checkmark Checkmark Checkmark

Användarbehörigheter och samarbete

Behörighetsgrupper är samlingar av grupper. En ändring av användarbehörigheterna som tilldelats en grupp tillämpas automatiskt på alla användare i den gruppen. Företag med flera användare rekommenderas att skapa separata användargrupper och tilldela behörigheter till grupper snarare än enskilda användare.

Checkmark Checkmark Checkmark

CRM - kunder och kontakter

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Att skapa konto

Free plan är begränsat till 3 kontakter.

Max 3

Checkmark

Kundstrukturer

Taimer stöder kundstrukturer på fler nivåer. Skapa moder- och dotterassociationer samt huvud- och delenheter. Underenheter har inga organisationsnummer och underenheten är en del av ett moder- eller dotterbolag.

Checkmark Checkmark Checkmark

Kontots timpriser

Skapa kontospecifika prislistor för timmar (prissättning på basen av användare, yrkestitel och jobbtyp). Du kan också lägga till produktspecifika listor och priser per konto.

Checkmark Checkmark Checkmark

Kontogrupper

More information

Checkmark Checkmark Checkmark

Budgetering

Skapa kontospecifika mål, prognoser och åtagandebudgetar. Du kan budgetera netto- och bruttovinsten baserat på faktisk fakturering kontra kostnader. Du kan även budgetera bruttomarginal och projektmarginal baserat på de budgeterade kostnaderna i fakturering och kostnadsberäkningen.

Checkmark Checkmark

Kontakttyper

Skapa kontakttyper för att hantera och segmentera alla dina kontakter.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Kontaktmemon och bilagor

Dela information i ditt team genom att tllägga memos och bilagor till kontaktkort.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

E-postlistor för kontakter

Skapa och hantera e-post listor för kontaker. Lägg till kontakter till flera e-postlistor och exportera för att skicka nyhetsbrev med mera.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Taggar

Tagga kontakter och konton. Använd taggar för segmenterings- och rapporteringsändamål.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Multi-företag kontons delade kunder

Använd ett konto för flera företag, sök enkelt och associera till olika företag som kunder, leads, partners, underleverantörer

Försäljning och ekonomiförvaltning

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Skapa fakturor 

Skapa fakturor från grunden, utan faktureringsmaterial

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Skapa projektfakturor

Skapa projektfakturor med timmar, produkter, räkningar, kostnader, erbjudanden, och återkommanden.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Skapa säljerbjudanden

 Verktyget för säljerbjudanden låter dig skapa olika offerter med visuella effekter. Lägg till skriven text, bilder och PDF-filer till din offert.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Avancerade säljerbjudanden

Lägg till timmar, räkningar och kostander till dina projektofferter för att få en realtidsöversikt över budgeterade kontra faktiska kostnader. På så sätt fungerar verktyget för säljerbjudanden även som en kostnadskalkylator.

Checkmark Checkmark Checkmark

Säljpipeline

Skapa en eller fler säljpipelines för att hantera olika typer av affärer.

Checkmark Checkmark Checkmark

Kanban-utsikt

Definiera namn och sannolikhetsprocenter till olika steg, dra och släpp erbjudanden från ett steg till ett annat.

Checkmark Checkmark Checkmark

Projektchat

Project messages genererar automatiskt projekttrådar för alla medlemmar i ett team för att effektivera samarbetet genom att t.ex. dela med sig projektspecifika detaljer.

Checkmark Checkmark Checkmark

Intäktsredovisning

Intäktsredovisningsfunktionen gör det möjligt för organisationer att förstå hur man ska redovisa inkomster som intäkter då prestationen är väsentligen utförd. Försäljningsinkomster redovisas per tidsperiod och faktureringen sker sedan enligt verkligt utfört arbete. Detta sker enligt allmänt accepterade ekonomi- och redovisningsregler. 
 

Checkmark Checkmark

Produktregister

Timprislistor kan skapas för kunder och projekt baserat på användare, jobbtyp eller yrkestitel.
 

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Produktkataloger

Skapa och gruppera produkter med hjälp av produktkataloger och hantera kontospecifikt prissatta produktkataloger.

Checkmark Checkmark Checkmark

CPQ

CPQ-funktionen låter dig skapa skräddarsydda paket och paket för produkter och lösningar. CPQ-paket kan enkelt läggas till försäljningofferten, vilket gör offertprocessen enkel och snabb. CPQ-funktionen låter dig också skapa fakturor och lägga till flera produkter och artiklar samtidigt.

Checkmark Checkmark

Levarantörsfakturor

Hantera hela din faktureringsprocess med Taimer. Ta emot alla räkningar och skulder elektroniskt direkt till Taimer. Hantera förhandsgodkännanden och godkännanden och överför fakturor direkt till ditt bokföringsprogram.

Tillägg

Checkmark Checkmark

Inköpsorder

Skapa och sänd inköpsorder för varor eller tjänster till leverantörer. Skapa en inköpsorder från början eller med hjälp av en försäljningsoffert.

Tillägg

Checkmark Checkmark

Multi-företag fakturering

Hantera alla dina företags fakturor i en plattform. Alla företags-ID:n fakturerar på det egna konto separat och att hantera gruppfakturering är enkelt och flexibelt.

Checkmark

Muti-företag projekt

Hantera alla företags projekt separat och skapa projekt till andra företag

Checkmark

Multi-företag säljpipelines

Hantera företags pipelines separat och få en överblick över alla pipelines

Checkmark

Tidsregistrering och resursplanering

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Arbetstidskort

Spåra timmar med hjälp av kalendervyn genom att dra och släppa projekt i kalendern.

Checkmark

Start/stopp-timer

Uppfölj arbetstimmar enkelt med start/stopp timern.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Fakturerbara timmar

Fakturerbara timmar är de som du debiterar kunden för som är direkt anknytbara till de projekt ditt team gör för kunden. Till exempel de timmar en produktutvecklare lägger ner på att skapa en ny webbplats, administrativt arbete eller annat projektarbete.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Prissättning för arbets-och yrkestitlar

Ställ in ett unikt timpris för varje användare. Hantera användarpriser globalt och sätt konto- och projektspecifika priser. Prissättning för yrkestitlar låter dig klassificera användare i olika prisgrupper. Använd yrkestitlar globalt och ställ in konto- och projektspecifika priser.

Checkmark Checkmark Checkmark

Arbetstimmars saldohantering

More information

Checkmark Checkmark Checkmark

Användarkostnadshistoria

Ställ in timlönen för personalen för uppföljning.

Checkmark Checkmark Checkmark

Modeller för anställningsavtal

Skapa anpassningsbara anställningsavtalsmallar för din personal.

Checkmark Checkmark Checkmark

Godkännande av timmar

Användare kan logga sina arbetstider och skicka dem till projektledaren eller arbetsledaren för godkännande.

Checkmark Checkmark

Hantering av övertid

Aktivera funktionen för hantering av övertid för att behndla övertidstimmar och saldon skiljt.

Checkmark Checkmark

Resursplanering och allokering av uppgifter

Skapa uppgifter och tilldela timmar till specifika uppgifter. Tilldela uppgifter till användare och spåra spårade och budgeterade timmar.

Tillägg

Checkmark Checkmark

Gantt and Grid-vyer

En Gantt är ett visuellt diagram med en horisontell lista med anmärkningar och en visuell representation av varje anmärkning i form av objektstaplar med kopplande beroenden mellan dem.

Tillägg

Checkmark Checkmark

WBS (work breakdown structure)

Inom projektledning är WBS en metod som delar in projektet i en hierarki av leveranser, uppgifter och deluppgifter. Det är en trädstruktur som visar en uppdelning av de uppgifter som krävs för att uppnå ett mål.

Tillägg

Checkmark Checkmark

Kostnader

Lägg till kostnader till din iOS-och Andriod applikation när du är på språng.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Resekostnader

Resekostnader är affärsrelaterade utgifter. Dessa inkluderar pendlingskostnader, användning av dagpenning och andra utgifter som uppstår under tjänsteresan.

Checkmark Checkmark Checkmark

Lägg till kostnader till timregistreringar

När du lägger till timmar kan du även lägga till kostnader för projekt för senare fakturering. Du kan lägga till produkter, tidsräknade rader, körsträckor, dagpennigar och mer.

Checkmark

Projekthantering

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Interna projekt

Hantera alla ditt företags interna projekt i en separat vy. Interna projekt används också för att övervaka internt arbete, semester- och frånvarotider samt interna utgifter.

Checkmark

Skapa egna fält

Skapa redigerbara fält och egenskaper för dina projekt. Ytterligare fält kan visas som text, textområde, rullgardinsmeny, datum, radio eller flervalsmeny.

Checkmark Checkmark Checkmark

Huvud- och delprojekt

Du kan dela upp ett projekt i flera delprojekt. Detta är särskilt användbart om du vill dela upp ett stort projekt i mindre oberoende projekt för att allokera tid och resurser till var och en separat.

Checkmark Checkmark

Massredigering

Med massredigeringsverktyget kan du uppdatera information eller göra ändringar i flera projekt samtidigt. Du kan enkelt massredigera uppgifter, mål, stadier, taggar och många andra projektdetaljer.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Budgeterade vs faktiska kostnader

Lägg till timmar, fakturor och utgifter till ditt projekts försäljningsofferter för att få en realtidsöversikt över budgeterade och faktiska utgifter.
 

Checkmark Checkmark Checkmark

Netto- och bruttovinst

Du får en överblick över projektets intäkter, kostnader och övriga ekonomiska situation. Nettoresultatet visar skillnaden mellan det totala fakturerade beloppet och de faktiska upplupna kostnaderna. Bruttovinsten visar skillnaden mellan det totala fakturerade beloppet och alla utgifter exklusive timkostnad.
 

Checkmark Checkmark Checkmark

Rapportering

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Redigerbara vyer

More information

Checkmark

Detaljerade timrapporter

Få en överblick över dina fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, se timmarna som spenderats på olika konton och projekt och utvärdera projektets lönsamhet på ett ställe. Använd rapporten Project Hours för att få en detaljerad rapport om fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, timsaldo, prestanda och mer.

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Detaljerade ekonomirapporter

Panelen för faktureringar ger dig en översikt över dina faktureringsuppskattningar, fordringar, oavslutade och förfallna fakturor. Du kan till och med filtrera och visa faktureringsinformation efter konto, projekt, jobbroll, team etc.
 

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Rapporter av försäljningspipelines

Kontrollpanelen för försäljningen ger avancerad visuell information om din försäljningspipeline och vunna affärer, vilket säkerställer att du aldrig missar en möjlighet och låter dig avsluta affärer snabbare.

Checkmark Checkmark Checkmark

Marginal- och vinstanalys

Analysera brutto- och nettovinst per kund och projekt. Intäkter kontra fakturor, utgifter och personalkostnader.

Checkmark Checkmark Checkmark

Rapport av utnyttjandegraden

Utnyttjandegraden är i grunden ett procentuellt mått på hur mycket av den tillgängliga tiden som faktiskt används.

Tillägg

Checkmark Checkmark

Prognosrapporter

Prognostisera ditt företags bruttovinst och se fakturerings- och utgiftsinformation i en omfattande prognosrapport.

Checkmark Checkmark

Multi-företag rapportering

Du får en heltäckande översikt över ekonomin i alla dina företag med hjälp av möjligheterna för rapportering av flera företag.

Checkmark

Multi-företag instrumentpaneler

Få en fullständig översikt över alla dina företags ekonomier med instrumentpanelen för flera företag

Checkmark

Integrationer

Free Growth Business Enterprise Enterprise +

Google Calendar integration

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Office 365 integration

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Hubspot

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

DocuSign

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Maventa

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Heeros

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Quickbooks

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Xero

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Fortnox

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Procountor

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Netvisor

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Microsoft NAV

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Talenom

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Robo Capital

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

EmCe

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Mepco

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Visma Fivaldi

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Merit Aktiva

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Fennoa

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

eFina

More information

Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark

Open API

More information

Checkmark Checkmark Checkmark

Onboarding & Skolningspaket 


Taimer erbjuder skräddarssydd skolning för att göra övergången smidig och enkel. Kontakta vår kundservice så hjälper vi er att välja och anpassa rätt skolning till ert team.

 

 • Kickstart

   

 • Booster

   

 • Premium

   

 • Custom

   

Paket

 

Installation och integrationer

Dataimport

Kartläggning av affärsprocesser

Admin utbildning

Användarutbildning

Kickstart

 

2 h

2 h

2 h

2 h

 

 

€ 790

Kontakta oss

Booster

 

4 h

10 h

2 h

4 h

 

 

€ 1 890

Kontakta oss

Premium

 

4 h

18 h

2 h

7 h

2 h

 

€ 2 990

Kontakta oss

Custom

 

Skräddarsy och bygg upp ett skolningspaket som är lämpligt just för Er.

Kontakta oss

Vanliga frågor / FAQ

Behöver jag ladda ner någon programvara?

Applikationen är molnbaserad och tillgänglig på alla dina enheter var som helst och när som helst. Du behöver inte ladda ner något på dina enheter. Allt du behöver är en internetanslutning.

Är min data säker?

Datasäkerhet är oerhört viktigt för oss. Våra servrar finns i säkrade datacenter och vi garanterar att vår programvara alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna. Alla versioner av Heeros kommer med SSL-kryptering och vi tar inget betalt för det.

Hur väljer jag rätt plan för mitt företag?

Det bästa sättet är att välja en plan baserat på antalet användare du behöver. Vi har byggt planerna så att du enkelt kan komma igång, men vi kan också stötta dig när ditt företag växer.

Gratis är, som namnet antyder, gratis, och avsett för enmansföretag.

Growth är en mer avancerad och obegränsad version av Free, som du smidigt kan implementera när ditt företag växer. Du kan lägga till två användare i planen (efter dig själv).

Business är främst avsett för team med 3-10 användare, men vid behov kan det användas som ett verktyg för ännu fler användare. Du får t.ex. fler funktioner för försäljning och projektledning.

Enterprise är PSA-programvara för specialistföretag. Hantera försäljning, projekt, tidsanvändning, utgifter, resurser, ekonomi och rapporter sömlöst med ett verktyg.

Hur registrerar jag mig för gratisplanen?

Välj Gratis på sidan Priser och Planer och fyll i din information. Så enkelt är det! Vi behöver inte din kreditkortsinformation, för med gratisversionen kommer tjänsten att fortsätta att vara gratis.

Finns det en provperiod för de betalda planerna?

Ja, du kan registrera dig för en gratis 14-dagars provperiod av de betalda planerna, Growth, Business och Enterprise. Inget kreditkort behövs för att starta din provperiod.

Vad är skillnaden mellan Free -och Growth-planen?

I Growth-planen får du fler funktioner till ditt förfogande. Till exempel:

- I Growth-planen kan du lägga till ett obegränsat antal kunder, medan du i gratisplanen bara kan lägga till tre.

En mer detaljerad jämförelse finns i jämförelsetabellen ovan.

Kan jag få rabatt?

Ja, vi skickar en personlig rabattkod via mejl till de som har påbörjat en gratis provperiod. Du kan använda den när du uppgraderar till den betalda versionen.

Du kan få ytterligare besparingar genom att välja ett årsabonnemang.

Hur många användare kan Free -och Growth-planerna ha?

Gratisplanen kan ha en användare, Growth-planen högst tre.

Notera! Det finns inga användarbegränsningar i Business- och Enterprise-planerna. Du kan lägga till eller ta bort användare enligt dina behov och vi fakturerar dig därefter.

Kan jag få support när som helst om det behövs?

Vårt dygnet runt-öppna hjälpcenter med användbara artiklar och videor samt handledning och support i appen tillgänglig för alla, oavsett vilken plan som används.

Business-planen kommer med möjligheten att köpa onboarding-paket, som anges på vår prissida.

Enterprise & Enterprise+-planerna kommer med ytterligare 1-till-1-demos samt extra stöd inuti applikationen.

Mer information finns i avsnittet Allmänt i vår detaljerade jämförelsetabell här ovan.

I vilka länder kan jag använda appen?

Vi är stolta över att kunna säga att våra lösningar har användare över hela världen. För närvarande åtnjuter våra användare i Europa och Norden vissa unika funktioner som inte är tillgängliga globalt, såsom möjligheten att koppla sin bokföringsprogram till plattformen. Vi arbetar för att utöka dessa funktioner internationellt.

Vilka valutor stöder plattformen?

Vi stöder nästan varje enskild valuta som finns.

När kommer jag att faktureras?

Du behöver inte betala för gratisplanen, den är verkligen gratis för alltid.

Premiumplanerna kommer med alternativ för att betala för prenumerationerna månadsvis eller årligen med extra rabatter.

Vad händer om antalet användare jag behöver ändras?

Om du betalar månadsvis kan du lägga till eller ta bort platser när som helst. Ditt pris kommer att justeras under din nästa faktureringscykel.

Om du betalade för året i förväg kan du lägga till platser när som helst och du kommer att debiteras ett proportionellt belopp baserat på antalet dagar som återstår av din faktureringscykel. Även om du inte kan ta bort platser under din nuvarande årliga faktureringscykel, kan du ange på ditt konto om du vill att din årliga plan ska förnyas med färre platser.

Kan jag byta faktureringscykel?

Om du betalar månadsvis kan du när som helst byta till årsbetalning.

Om du betalade årligen kan du byta till månadsbetalning i slutet av din nuvarande årliga faktureringsperiod